1. část současného pobytu

24.05.2024 12:22

Během první části tohoto pobytu se manžel setkal téměř se všemi našimi známými, znovu s nimi navázal a intenzivně jim pastoračně sloužil. Něco je zachyceno na fotografiích... Úžasnou zprávou je, že se před pár dny znovuzrodil starší bratr Vickyho dloholetého a blízkého kamaráda, který přijal Ježíše za svého Pána už před delší dobou a tráví s námi a s Vickym poslední dobou hodně času. Tento mladík jménem Banti umí dobře anglicky, tak mu mohl manžel dlouze a detailně vysvětlit evangelium a v čem vztah s Ježíšem Kristem spočívá. Vše pochopil a cele se Pánu odevzdal. Během modlitby se ho Bůh mocně dotkl a on zakusil Jeho lásku a dobrotu. Haleluja! 

Všichni, kteří už Ježíši svůj život odevzdali během minulých cest, rostou v Pánu, někteří rychleji, jiní pomaleji. Bylo moc dobré je znovu povzbudit a nadchnout pro další úžasné věci, které pro ně Bůh připravil. Ti, jež stále ještě Boží lásce odolávají, se víc a víc k Ježíši přibližují a otevírají se. Zaseté Boží slovo roste v mnohých lidských životech! Manžel se dvakrát sešel s Pratikem. Dlouho se modlili na hotelovém pokoji a rozebírali duchovní a biblické otázky a potom si společně užili i čas u večeře v restauraci, kterou Pratik předem opět naplánoval.

Manžel samozřejmě chodil na ulice kázat evangelium. Opět byl na nábřeží v Bandře a potom několikrát na jiném nábřeží, které je v současnosti pro tento účel vhodnější. Toto místo je nyní frekventovanější a oblíbenější. Mnozí lidé tam od manžela slyšeli úplně poprvé o Ježíši Kristu a o Boží nepodmíněné lásce. Haleluja! Je ohromná radost a výsada přinášet světlo, naději a život všem těmto drahým lidem, kteří žijí víceméně v temnotě a beznaději. Ježíš Kristus obrací a mění lidské životy - úplně všude!

U Vickyho

S Pratikem

Tito muži slyšeli evangelium

Také tito mladíci slyšeli poprvé v životě o Ježíši

Dobrá zpráva pro každého

Starší bratr Vickyho kamaráda se znovuzrodil