Trochu historie o mně, mé rodině a službě

Veliký zlom v mém životě nastal v únoru roku 1993, kdy jsem celý svůj život odevzdala Bohu a Ježíše Krista učinila svým Pánem a Zachráncem. Můj život dostal nový směr a začal být poháněn novou silou. Nalezla jsem tak smysl svého života, poznala toho nejlepšího dokonalého Přítele a všemohoucího Pomocníka a začala být opravdu šťastná. Od té doby jsem ani na jediný okamžik nelitovala tohoto rozhodnutí, ale naopak každého dne děkuji za tu ohromnou milost, díky které můžu tento úžasný život žít. 

11. června 1994 jsem se vdala a tím jsem se zároveň stala manželkou pastora. S manželem jsme společně sloužili v naší církvi v Dobříši do doby, kdy jsme byli svým srdcem vedeni tuto církev předat a jít studovat dvouletou Biblickou školu do USA. Po návratu v roce 1999 jsme založili a pastorovali několik dalších církví - v Praze, v Brně a v Olomouci. Zároveň jsme pořádali pravidelné konference, semináře a pouliční evangelizace a vydávali knihy a CD (zpočátku audiokazety) s našimi poselstvími. 

Jsem nesmírně vděčná za své čtyři děti, které jsou pro mě velikým darem od Boha: syn David (1995), syn Daniel (2000), dcera Ester (2003) a dcera Sára (2007). Syn David se 11. července 2015 oženil a naše rodina byla obohacena o další veliké požehnání. 

A little bit of history about me, my family and ministry

In 1993 I was born again, and I received Jesus as Lord and Savior of my life. I surrendered everything to God it has resulted with a huge turn around in my life. I received a new direction in my life and was charged with a new strength. I found meaning in my life as I met the best and most perfect friend and almighty helper, and I became genuinely happy. I have never once regretted my decision, not one time since that day. I thank God for His amazing grace to live this awesome life.

 

I then got married on June 11th, 1994 and became a pastor´s wife. My husband and I ministered at our church in Dobris until a day came that we felt led to turn our church over to the leadership and leave for a two year Bible school in the USA. We returned to the Czech Republic in 1999, and since then we have pioneered and pastored several churches in Prague, Brno and Olomouc. Concurrently, we have hosted annual conferences, seminars and street outreaches. We have also published books and released CD´s with our messages.

 

I am immensely thankful for my four children, which are a huge gift from God to me: my son David (1995), son Daniel (2000), daughter Esther (2003) and daughter Sarah (2007). Our son David was married on July 11th, 2015 and our family was enriched with another great blessing by his marriage.

 
 

Současnost

Mé srdce hoří a bije pro mého Boha a pro všechny ztracené na zemi. Nadále s manželem sloužíme lidem v České republice, pastorujeme církve a pořádáme konference. Zároveň se ale v současné době přesouváme s našimi nejmladšími třemi dětmi do Indie pomoci tamějším potřebným lidem. Indie leží na našem srdci už od roku 1995 a my v těchto dnech opravdu silně vnímáme  Boží vedení a směrování. Nevíme, co vše nás čeká během nastávajícího období naší služby - v Čechách a v Indii zároveň, ale známe svého úžasného Boha a víme, že Jeho plán je vždy "tím nejlepším" pro všechny. Naprosto na Něj spoléháme a důvěřujeme Mu ohledně všeho. Chceme dát Bohu maximum prostoru, aby On byl maximálně oslaven a Jeho plán naplněn. 

 

Present

My heart burns and beats for my God and for all the lost of this world. My husband and I are continuing to minister to people in the Czech Republic, and we are still pastoring our churches and hosting conferences as well. We are also, however, moving with our three youngest children to India to serve people there. India has been on our hearts since 1995, and we sense very strongly that the Lord needs us to be there in the coming days. We don´t know what exactly is ahead of us concerning our ministry in the Czech Republic and in India, but we know our God and trust that His plan is always "the best thing" for everybody. We rely fully on Him and trust Him in everything. We want to be completely available to Him so that He can be glorified and His plan fulfilled.