2. a zároveň poslední část 16. cesty

03.06.2024 22:55

Během druhé části tohoto pobytu manžel dál pastoračně sloužil všem těm, které jsme již před časem vedli k Ježíši. Pro některé to bylo naprosto zásadní - nastal skrze to v jejich životě důležitý a tak potřebný duchovní posun. Na posledním shromáždění u Vickyho, kde lidé opět dostali hutnou dávku Slova a Ducha, se znovuzrodila babička Nikity, která přijala Ježíše při minulé cestě (její sestra a maminka se obrátily již dříve). Byla naprosto šťastná, jak se jí tam Boží dobrota a láska silně dotýkala. Sláva Pánu! Postupně se Ježíši vydávají celé rodiny. Každý, kdo vezme Boha a Jeho Slovo vážně, začne ve svém životě zakoušet nadpřirozenou Boží moc, skutečnou svobodu, radost a pokoj. Okolí to pozná a reaguje... :-) Jsme tak vděční, že můžeme těmto lidem předávat to nejcennější a nejmocnější - Evangelium! 

Manžel navštívil slum Dharavi, kde se setkal s několika našimi známými. Především však strávil delší čas u Mohana a Megany. Ti zrovna procházeli náročným obdobím. Zjistili, že Megana v prvních týdnech těhotenství přišla o miminko (aniž by o tom věděla) a nastaly nějaké další komplikace  (převážně asi z důvodu infekce, nedostatečné hygieny a stravy). Ve slumech je obecně hodně vysoká úmrtnost, lidé umírají brzy, narozené miminko často pojmenují až po několika měsících nebo po roce, protože není jisté, jestli přežije... Pro lepší představu připomínám, že tam nemají tekoucí vodu (o pitné ani nemluvě) a lékařská péče je na velmi nízké úrovni. Bůh je ale větší!!! Manžel se s nimi modlil a celý jejich "byteček" se naplnil Boží slávou. Mohan i Megana doslova vyskočili a začali se radovat a chválit Boha. Mohan později svědčil, že v tu chvíli naprosto zmizela všechna jeho vyčerpanost a dlouhodobá únava z práce a Meganina deprese, která ji předtím utlačovala a prožívají teď naprostou svobodu. Megana od té chvíle začala číst Bibli a více se Ježíši odevzdala. Předtím si stále ještě držela něco ze své hinduistické minulosti. Od této manželovy návštěvy přestala na Instagram zveřejňovat hinduistické modly a tradice a začala sdílet biblické verše. Haleluja!

Ke konci této cesty manžel s Vickym vyrazili opět na několik dní na venkov do Vickyho rodiště. Na toto přibližně 400 km vzdálené místo cestovali přes noc 7 hodin autobusem přizpůsobeným na ležení, ale autobus i cesty byly v takovém stavu, že se spát nedalo :-) Na venkově navštívili na několika místech různé Vickyho příbuzné a známé, s nimiž se manžel většinou už dříve setkal. V každém domě, v každé rodině se modlil (i s těmi, kteří dříve nebyli připraveni), předával Ježíše a vyhlašoval Boží svobodu. Sláva Pánu!

16. cesta je ukončena a my jsme nadšení a plní očekávání, co Bůh připravil dále. Postupně se formuje vize ohledně dalších indických měst a zjevuje se Boží plán pro následující cesty. Je pro nás ohromnou výsadou, že můžeme spolupracovat na Božím díle zachráněné Indie! Jsme nesmírně vděční za každého spaseného jednotlivce, za každou proměněnou rodinu, za každé místo, kam jsme mohli přinést světlo a vidět Ježíšovo slavné vítězství v akci! Modlíme se a věříme, že se blíží ohromný duchovní (a politický) průlom, kdy bude v Indii možné legálně a ve velkém Evangeliem zaplavit všechna frekventovaná veřejná místa, všechna města a vesnice, až do těch nejodlehlejších míst! Boží oheň hoří!!!

Poslední shromáždění u Vickyho

Tato žena se znovuzrodila (její vnučka Nikita se obrátila během minulé cesty a dcera s druhou vnučkou ještě předtím). Sláva Bohu!

Šťastní Vickyho rodiče

 

Se Seemou, jejím manželem a sestrou

V Dharavi

U Mohana a Megany

U Vickyho

Rozlučková večeře s Mohanem a Meganou

Na venkově