Další Boží jednání

20.02.2018 10:45

Bůh dále mocně jedná... Kdekoli dostane prostor, tam zjevuje svou dobrotu a mění lidské životy! Jsme tak šťastní, že můžeme být Jeho nástroji - v České Republice i v Indii. Dnes je tomu 25 let, co jsem se znovuzrodila a cele Ježíši vydala! Jsem Mu tolik vděčná za ten úžasný, naplněný a smysluplný život, který mi dal a jenž si s Ním už čtvrtstoletí naplno každého dne užívám!!! 

V sobotu na setkání u Vickyho manžel vyučoval Boží Slovo o tom, kdo jsme v Kristu a co vše máme v Něm k dispozici. Vickyho teta se otevřela Bohu a přijala Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Ve chvíli, kdy se s ní můj manžel modlil, prožila ohromnou úlevu, svobodu a radost a opila se v Duchu tak, že sotva stála na nohou... :-) Sláva Bohu!

Na fotografiích rovněž vidíte zachycenou večeři, na kterou můj manžel pozval Vickyho, Vinoda a jejich kamaráda a také manželovo včerejší setkání s Pratikem. 

    

Vickyho teta se znovuzrodila! Haleluja!