Další Boží jednání

15.02.2020 20:04

Jsme nadšení z dalších Božích skutků... Pratik a Vicky prožili několik duchovních průlomů a ohromně vzrostl jejich hlad po modlitbě a po Božím Slově. Touží po dalším a dalším vyučování a neustále se chtějí s mým manželem modlit. :-) Haleluja! Vicky jednoho dne řekl, že měl předchozí den rekord, že se modlil v kuse čtyři hodiny... Sláva Bohu! Dvakrát týdně se tedy manžel schází s Pratikem a hodiny se zabývají Božím Slovem a společně se modlí. S Vickym se vidí téměř každý den, modlí se a studují Bibli. Několikrát si rovněž užili shromáždění u něj doma, kde manžel kázal o Boží dobrotě a lásce a Duch Svatý se lidí mocně dotýkal. Jeden z Vickyho sousedů Pankaj (čti Pankač :-)) byl připraven a vyjádřil, že touží vydat celý svůj život Ježíši. Tak máme nového bratra v Kristu! Haleluja! 

Manžel samozřejmě nemohl během této cesty nenavštívit opět rodinu Vickyho bratrance Sandipa a také Vinoda s manželkou... :-) Na obou místech se za všechny modlil, kázal Boží Slovo a Duch Svatý všechny pozvedal a posiloval. Několikrát se také sešel s Mohanem a povídali o Božích věcech.

Minule jsem zmiňovala zdravotní sestřičku (kamarádku Vickyho kamaráda, jenž je už od minulé cesty znovuzrozen), která byla velice otevřená a hned si stáhla do mobilu Bibli... Tentokrát přišli za mým manželem do hotelu, protože tato milá dívka jménem Jyoti chtěla slyšet víc o Ježíši... Následně se modlili a Jyoti pozvala Ježíše do svého srdce a odevzdala Mu celý svůj život. Sláva Pánu! Bůh je tak úžasný! On mocně jedná, uzdravuje, zachraňuje a mění lidské životy!!!

S Pratikem před jeho domem

Skvělý čas s Mohanem

U Vickyho

V rodině Vickyho bratrance Sandipa

Se Sandipem

Vinod s manželkou

S Vinodovou sestrou a jejím synem

Cestování městským vlakem...:-)

Opět s Pratikem

Výzdoba v obchodním centru

Náš nový bratr Pankaj

Naše nová sestra Jyoti

Opět s Mohanem