Setkání v Dharavi a další fotografie

08.11.2017 20:59

V pondělí u nás v hotelu na pokoji můj manžel asi hodinu vyučoval Mohana z Božího Slova. Ten všechny pravdy a zjevení přijímal s velikým nadšením. Modlili jsme se a Duch Svatý mocně jednal. Potom jsme šli společně do slumu v Dharavi - asi dvacet minut chůze od našeho hotelu. Soni nás opět srdečně uvítal a zdarma nás nechal použít jeho místnost, kterou jinak běžně pronajímá za peníze. Dorazilo pár našich známých a také někteří úplně noví lidé. Manžel kázal evangelium a vyučoval o Boží dobrotě, novém stvoření, autoritě věřícího... :-) Mohan překládal, neboť mnoho přítomných nerozumělo anglicky. Všichni, kteří ještě nebyli od minule znovuzrození, na místě přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Haleluja! Po skončení jsme ještě navštívili dvě rodiny Mohanových příbuzných, kteří nás prosili o modlitbu za uzdravení. Strýci, jemuž se po modlitbě výrazně ulevilo, jsme řekli, ať děkuje Ježíši a on potom dlouho pořád opakoval: Děkuji, Ježíši, děkuji, Ježíši! Sláva Bohu!

Vše výše zmíněné vidíte částečně zachycené na fotografiích, stejně jako několik dalších momentek z ulice, pár snímků z dnešní návštěvy Vickyho a jeho rodičů a fotky z naší další schůzky s Pratikem. 

             

Dharavi

            

Ptala jsem se Mohana, jestli zná v okolí většinu lidí... Odpověděl: "Kdepak, úplně všechny!" :-)
         
U Soniho

 

V "naší" místnosti

    

Všichni pozorně naslouchají kázání evangelia

                

Modlitba spasení

    

Mohan se svými bratry - o dva roky mladším a o dva roky starším. Dále má ještě o čtyři roky starší sestru, jež žije se svým manželem. Po smrti rodičů (tatínek zemřel před dvěma lety, maminka nedávno) žijí chlapci úplně sami. 

   

Mohanův strýc je tolik vděčný za Ježíšovo uzdravení...

      

Tato mladá maminka prosila o modlitbu za uzdravení z tuberkulózy, jíž prý trpí delší dobu 

      

Můj manžel a Vicky probírali zásadní otázky jako povolání, služba, vize, církev, manželství apod.

         

U Vickyho

                  

Pratik přichází...