Další fotky z bombajských slumů - More pictures from Bombay slums

28.10.2015 16:57

Opět jsme se vypravili za dětmi ze slumů. Jeli jsme na nová místa a seznámili se tak s novými dětmi i dospělými. Myslím, že tak velikou chudobu a špínu jsme předtím neviděli. Také jsme ještě nikdy nebyli tak spocení... :-) Bylo ohromné vedro a vlhko, takže z nás stékal pot téměř nepřetržitě. Přesto jsme si užili ty chvíle, kdy byly děti vyučovány a nasyceny (duch, duše i tělo). Na některých místech jsou děti ponechány ulici, domů do slumu se chodí jen vyspat, nikdo je nevychovává a nestará se o ně. Dozvěděli jsme se, že na jednom z těch míst, která jsme navštívili, zemřelo před pár dny tříleté dítě. Přišlo domů, padlo na zem a bylo mrtvé. Odvezli ho do nemocnice, ale už bylo pozdě (zjistili, že bylo silně dehydrované). Bůh má pro tyto lidi převratnou změnu myšlení - konec živoření a přežívání, disciplínu a motivaci. Nestačí, aby lidé tyto věci jen slyšeli zvnějšku. Pro trvalé změny je třeba, aby vycházely zevnitř - z jejich srdce. Bůh pro ně má smysl života, pomoc, sílu a řešení! To, co je nemožné u lidí, je možné u našeho Boha! Díky Pánu za všechny, kteří se přimlouvají za toto obrovské třiadvacetimilionové město. Bůh ho miluje a jeho slavná záchrana se zjevuje! Ne lidskou silou a mocí, ale Božím Duchem! Vidím věčné nadpřirozené změny, které oslaví našeho úžasného Boha!!!