Další shromáždění

15.01.2017 23:04

Po našem nedělním setkání, o kterém jsem zde již poreferovala, byli všichni přítomní tak nadšení, že jsme domluvili další shromáždění hned na středu. Vicky, který chce s námi trávit co možná nejvíce času, se s mým manželem sešel dokonce hned druhý den v pondělí. Povídali spolu dlouho u dobré večeře, na kterou ho můj manžel pozval. Předtím spolu zašli do jednoho místního křesťanského knihkupectví, kde Vickymu koupil Bibli a tři knihy s kázáními od pomazaných Božích služebníků (S.Wigglesworth, J.G.Lake). Vicky si tam rovněž vybral malý obrázek s biblickým veršem a zakoupili i pár dalších pro tři děvčata z Vickyho okolí, která jsou po Božích věcech také velmi hladová. Vicky měl ze všech dárků obrovskou radost a dívky taktéž.  

Ve středu s námi na shromáždění zorganizované opět u Vickyho doma jela i naše Sárinka. Můj manžel vyučoval další základní pravdy z Božího Slova a lidé vše velice rychle a pokorně přijímali. Někteří si i psali poznámky a zatrhávali verše v Bibli. Všechno je pro ně tak nové, většina z nich Bibli nikdy neviděla, ani o ní nebo z ní nic neslyšela. Dorazil i jeden muž, jehož manželka a dvě dcery jsou velmi otevřené a hladové a minule se vydaly Ježíši. Duch Svatý se ho během shromáždění dotýkal a on na konci vyznal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Poprosil o modlitbu, neboť má problém se závislostí na alkoholu. Když se za něj můj manžel modlil, propukl v pláč a opravdu velice silně prožíval Boží přítomnost. Další lidé nás také poprosili o modlitbu za uzdravení a různé situace. Jednu ženu trápily velké bolesti. Během modlitby pocítila znatelnou úlevu. Další člověk poprosil o modlitbu za svou sestřenici, která má nastoupit do nemocnice, ale nemá na to peníze. Modlili jsme se za její uzdravení a druhý den nám Vicky volal, že se její stav naprosto změnil. Sláva Bohu! Všichni byli z celého shromáždění naprosto nadšení a bylo patrné, že vše má v rukou náš mocný a milující nebeský Táta. Po skončení jsme pozvali několik lidí do dobré restaurace na hodně dobré jídlo. Děvčata, která tam šla s námi a která pochází z velmi chudého prostředí, byla úplně nadšená, nikdy totiž v takové restauraci nebyla. Měli jsme velkou radost, že je můžeme takto požehnat a strávit s těmito úžasnými lidmi skvělý večer. S dívkami jsem si vyměnila telefonní čisla a ony mi hned druhý den psaly, jak moc pro ně toto naše pozvání znamenalo a jak je Boží přítomnost na shromáždění nenechala stejnými. Mají zájem dál Ježíše poznávat a růst v Bohu. Haleluja!

Pondělní schůzka s Vickym

       

Obrázek, který si Vicky v knihkupectví vybral :-)

Jedeme na středeční shromáždění

                                                                                      

S manažerem restaurace

 

Před restaurací