Další týden a noví spasení lidé

18.11.2019 04:40

Během minulého týdne se odehrálo mnoho úžasných věcí! Vicky a pár jeho bývalých spolužáků zůstávají i po dokončení školy a navzdory odlišnému místu bydliště dále v kontaktu. Občas se scházejí a něco podnikají. Vicky je seznámil s mým manželem, který těmto sedmi mladým lidem hned kázal evangelium. Všichni byli velice připravení, otevření a hladoví po Bohu a Jeho lásce. Jeden každý z nich okamžitě a nadšeně přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Haleluja! Po několika dnech se všichni opět setkali při příležitosti oslavy narozenin jedné z nich. Manžel s nimi dál mluvil o Ježíši a užili si společně skvělý večer. Všechny tyto nádherné mladé lidi můžete vidět na mnoha fotografiích... :-)

Můj muž se dále věnoval Pratikovi a Mohanovi a strávil s nimi požehnaný čas. Před týdnem kázal v neděli v církvi, kde jsme již mnohokrát sloužili. Poselství o moci a síle Božího Slova nenechalo nikoho stejným. Neexistuje situace nebo překážka, díky níž by Boží Slovo pominulo. Když se držíme neporazitelného Slova, jsme také neporazitelní a všechny překážky porazitelné. Díky Bohu za Jeho mocné Slovo! 

O pár dní později Sinu (vedoucí chval výše zmíněné církve) pozval manžela na oslavu svých narozenin. Před časem (rok, dva, nevím...) nás s manželkou pozvali k sobě domů (slum v Dharavi) na večeři. Celá jejich rodina, která tam také žije, nebyla tehdy vůbec otevřená evangeliu. Když tam tentokrát manžel dorazil, všichni byli připraveni a chtěli odevzdat svůj život Ježíši. Tak se celá rodina o sedmi členech na místě znovuzrodila! Sláva Bohu! Nejlepší narozeninová oslava! Sinu byl nadšený a šťastný! Haleluja! 

Skvělé setkání a obecenství s tímto mladým manželským párem (Vickyho bývalí spolužáci)

Další déšť v Bombaji v listopadu ?!?

Schůzka s partou Vickyho sedmi bývalých spolužáků samozřejmě spojená s kázáním evangelia

Vicky se svými bývalými spolužáky, kteří se právě znovuzrodili

Sláva Bohu!!!

Můj manžel s našimi novými sourozenci v Kristu

A úžasné obecenství při večeři

Indické pomelo

Návštěva v koupelně :-)

Náš nově zrekonstruovaný hotelový pokoj

Nedělní shromáždění v církvi, kde jsme již mnohokrát sloužili

Před týdnem v neděli odpoledne kážeme s manželem - Bombaj/Praha

 

S vedoucím chval Sinu a jeho manželkou (známe se už delší dobu)

S pastorem té církve

Tato dívka  (Vickyho bývalá spolužačka, která se před pár dny s dalšími šesti kamarády znovuzrodila) slaví narozeniny

Skvělý večer s Pratikem

Shingoda - ovoce, které roste na vodních rostlinách (pouze v Indii), připomíná pečené kaštany

Sinu (vedoucí chval) pozval mého manžela na oslavu svých narozenin a celá jeho rodina se znovuzrodila! Sláva Bohu!

Světelná výzdoba před Vickyho domem

Na návštěvě u Vickyho

Jejich lednice... Vicky nás požádal o další magnety Prahy...

Indický čaj