Dnešní a včerejší setkání

02.01.2017 19:45

Včera večer k nám dorazil mladý chlapec Pratik, jak bylo naplánováno. Jasně si uvědomuje, že naše obě "náhodná" setkání s ním byla Bohem naplánována. Můj manžel mu poměrně dlouhou dobu vykládal Boží Slovo a on začal být Ježíšem opravdu fascinován. Vyjádřil, jak moc chce být jako On, ale že je pro něho zatím velmi těžké opustit náboženství, v němž jako rodina již po generace žijí. Sdělil, že by se rád nejdříve o Ježíši co nejvíce dozvěděl a co nejvíce Ho poznal. Odcházel se staženou Biblí ve svém mobilu, instrukcemi, kde a jak ji začít číst a s velkým hladem se na ni hned doma vrhnout. :-) Moc nám děkoval, že jsme mu věnovali tolik času a přijali ho do své rodiny. Bylo pro nás velkou radostí představit mu našeho úžasného Ježíše a dál s Pratikem zůstáváme v kontaktu. 

Vicky dnes sám od sebe zorganizoval u sebe doma setkání, jehož se kromě něj zúčastnili i jeho maminka, bratranec, jedna jeho známá a dvě sousedky s dcerami. Kromě bratrance všichni na místě přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Sláva Bohu! Bratranec nás ale pozval někdy příště k sobě domů na návštěvu... :-) Všichni pozorně naslouchali Božímu Slovu, které jim můj manžel předával, a Duch Svatý se jich intenzivně dotýkal. Během celého tohoto shromáždění a následných modliteb bylo přítomno silné pomazání, které nenechalo nikoho stejným. Haleluja! Nakonec ještě můj manžel s Vickym zašli do restaurace na večeři, kde dále povídali. Vicky má ohromné očekávání od budoucnosti s Ježíšem, jeho život se během posledních dvou týdnů od jeho znovuzrození razantně změnil, ale dobře ví, že Bůh má ještě mnohem víc... Momentálně studuje vysokou školu a rozhodně plánuje opustit život v chudinském prostředí. Můj manžel s ním při dobré večeři sdílel naši vizi pro Indii, kterou nám Bůh vložil do srdce a Vicky z ní byl naprosto nadšený. Rád by se zapojil a byl součástí všeho toho, co Bůh skrze nás na tomto místě hodlá činit. Díky Pánu! 

   

V krajním baráčku Vicky bydlí

Dnešní setkání u Vickyho doma

 

Vickyho maminka

Po shromáždění ještě můj manžel s Vickym zašli na večeři do restaurace