Druhá neděle v Česku - Second Sunday in the Czech Republic

16.03.2016 18:42

Máme za sebou požehnanou Konferenci víry a ohně v Praze, kde Bůh mocně jednal a měnil lidské životy. (Pár fotografií přidám později.) Na každém shromáždění proudilo čerstvé pomazání a Duch Svatý k přítomným mluvil a všech se dotýkal. Sláva Bohu! Tak moc jsme si užili, že jsme zpátky v Česku a že můžeme společně se svou rodinou víry trávit těchto několik dní v úžasné Boží přítomnosti! Bůh v České republice neskončil, Jeho slavný plán se dál zjevuje a Jeho vůle naplňuje. Ještě nás v této zemi čeká mnoho zázraků, divů a znamení! 

V neděli jsme jeli sloužit do naší církve v Olomouci. Duch Svatý během chval a uctívání, modliteb a kázání silně působil a všichni jsme si Jeho přítomnost naplno vychutnali. Byli jsme všemi opravdu vřele přivítáni a štědře obdarováni. :-)