Fotky z naší brněnské konference - Pics from our Brno conference

10.06.2016 09:55

Jako malé ohlédnutí přidávám pár momentek z naší nedávné Konference víry a ohně v Brně. Díky Bohu za všechno, co na této konferenci udělal! Byli jsme tak požehnáni zjeveními z Božího Slova, kdy se nám jasné pravdy odkryly do ještě větší hloubky a také všemi čerstvými dotyky Boží Slávy, která k nám z nebe proudila skrze chválu a uctívání! Díky Pánu za nebe na zemi!