Fotky ze silvestrovského shromáždění

09.02.2019 21:30

O Silvestru jsme si těch více než deset hodin společného času moc užili! Dvě shromáždění naplněná Boží přítomností, pomazané kázání Božího Slova, mocné chvály a uctívání, radost v Duchu Svatém, skvělé obecenství s velikým množstvím sladkých i slaných dobrot o přestávce... :-) Triumfálně jsme ukončili starý rok a s ohromnou radostí a vděčností vstoupili do toho ještě lepšího a slavnějšího nového, který právě začal! Haleluja!

Hned následující sobotu jsme celou strávili ve společných modlitbách. Dorazilo snad ještě více lidí, než na Silvestra a bylo znát, že jsou všichni připraveni a odhodláni měnit tento svět. Sláva Bohu! Mnoho bylo promluveno, svázáno a rozvázáno, padl čerstvý oheň a byly nastartovány nové Boží věci. Jaká je to výsada být součástí Božího plánu a Jeho nástroji tady na zemi! Moc se těšíme na další celodenní modlitební shromáždění 6. dubna, tentokrát v Brně. :-)

Společné foto (škoda, že někteří zůstali stranou)...

                            

Duch Svatý námi silně otřásl... :-)

    

Dostaly jsme tyto nádherné květiny

    

Děti, které dorazily na celodenní modlitební shromáždění