Fotografie z Bandry - Pictures from Bandra

18.01.2016 10:43

Vybrala jsem pro vás další fotografie z Bandry, abychom vám ještě více přiblížili místo, kam můj manžel jezdí pravidelně předávat evangelium...