Festival Slova a Ducha - foto

29.11.2022 19:34

Pár fotografií pro připomenutí letošního úžasného festivalu... Jsme Bohu tolik vděční za všechny mocné projevy Jeho dobroty! Načerpali jsme ještě nad očekávání a odjeli naprosto přemoženi Jeho láskou. Žijeme dál v duchu víry a vítězství a oslavujeme našeho Ježíše velikou radostí.