Ježíš je vzkříšený! - Jesus is risen!

27.03.2016 10:07

Nemám ráda oslavy Velikonoc vajíčky a zajíčky, pomlázkou a podobnými věcmi, jak jsme tomu v tomto světě vystaveni. Před dvěma tisíci lety se stalo něco úžasného a ohromného, co změnilo budoucnost celého lidstva. Ježíš na sebe vzal všechny hříchy, nemoci a utrpení každého člověka, byl za nás všechny ukřižován a ďáblem vzat a mučen v pekle. (Ef 4,8-10; Sk 2,24; 1Pt 2,24) To, co ale vypadalo jako největší porážka v dějinách lidstva, bylo ve skutečnosti tím největším triumfem. (Kol 2,15) Ježíš ďábla slavně porazil, po třech dnech vstal z mrtvých a nyní žije navěky!!! (Řím 6,9-10) A to není vše... Tu ohromnou moc, jíž byl vzkříšen a díky které porazil smrt i s celým peklem dohromady, dal k dispozici každému z nás! (Řím 6,10; Ef 2,5-6; Kol 2,12; Fil 3,10) Můžeš žít život plný pokoje, radosti a vítězství vždycky!!! Navěky!