KRÁSNÉ VELIKONOCE

11.04.2020 19:21

Přejeme Vám všem krásné a triumfální Velikonoce! Jsem tolik vděčná (každým dnem stále víc a víc) našemu nebeskému Tatínkovi za ten úžasný život, který nám všem dal, za Jeho dokonalý plán a mocné Slovo, které se nemění a funguje vždycky, všude a pro každého! 

"Díky, náš nejdražší Ježíši, za to, že jsi nesl všechnu naši vinu, každý hřích a odsouzení, všechny nemoci a každé trápení, a dokonale jsi nás očistil a na věky zachránil! Díky za Tvou ohromnou lásku, která porazila smrt a její nadvládu!" 

Dnes je den spasení, radosti a absolutního vítězství!!! Oslavujme a chvalme vzkříšeného Ježíše!!!