VELIKONOCE

18.04.2022 11:10

Krásné Velikonoce vám všem! Ježíš je vzkříšený!!! To znamená - je tady čas svobody, radosti a vítězství! Je čas naplno žít!

Podělím se s vámi o svůj víceméně evangelizační poslední příspěvek na Instagramu @povzbuzeni_z_nebe.......

ŽIVOT ZAČÍNÁ SMRTÍ

Pokud čteš tyto řádky, tak žiješ. Ale je to tak opravdu? Ježíš řekl: Já jsem ta Cesta, Pravda i Život, nikdo nepřichází k Otci jinak, než skrze Mne (Jan 14,6). Dále řekl, že je vzkříšení i život a kdo v Něj věří, i kdyby zemřel, bude žít (Jan 11,25). Nenajdeš opravdový život mimo Krista. Skutečný život je v Něm. Skutečný život je On sám. Veliká většina lidí na této planetě věří, že je tady víc, než co dokážeme pojmout svými fyzickými smysly a že smrtí náš život nekončí...

Jsou Velikonoce a miliony lidí si po celém světě připomínají tu největší historickou událost v dějinách lidstva - ukřižování Ježíše Krista a Jeho následné vzkříšení z mrtvých. Každý hřích zaslouží trest (Řím 6,23). Ježíš ale nikdy nezhřešil, On vzal na sebe každý NÁŠ hřích, nemoc, utrpení, prokletí... Strpěl náš trest a naše odsouzení a umíral krutou smrtí zločince. Byl potrestán místo nás, byl zkroušen a mučen bolestí na duchu, duši a těle. Zaplatil svou krví za jednoho každého z nás. Ze své veliké lásky vyměnil svůj život s naším. Vzal na sebe to, co jsme si nezasloužili, abychom mohli žít to, co si nikdy nedokážeme zasloužit.

Díky Ježíšově smrti můžeš skutečně žít. Jeho smrtí se stal život dostupný, ale je třeba tvá smrt, abys tento život mohl žít (2Tim 2,11). Je potřeba uvěřit, že Ježíš za tebe zemřel a poté vstal z mrtvých a ztotožnit se s tím - zemřít starému životu (nestačí ho opravit) a být vzkříšen k novému (Gal 2,20; 2Kor 5,17). Jak se to dělá? Úplně jednoduše! Pokud tomu věříš, tak tuto pravdu řekneš svými ústy, vyznáš Ježíše Krista svým Pánem, odevzdáš Mu život a On ti dá ten svůj (Řím 10,9). Tehdy začneš skutečně žít! Začíná opravdová svoboda, radost, pokoj a vítězství. Slavný život navěky!

Jsi zachráněný, očištěný, spravedlivý, svobodný od viny a odsouzení a Bohem Stvořitelem přijatý a milovaný. Jsi Boží dítě!