Manželův poslední týden v Indii

27.10.2018 23:48

Krátce po příjezdu z indického venkova Vicky opět uspořádal u sebe doma shromáždění, kam dorazilo několik jeho sousedů. Přišla poprvé i Vinodova švagrová a chtěla, aby se za ni manžel modlil. Bůh tam mocně jednal a lidé od Něj přijímali. 

Vickyho strýc z venkova, jemuž je 81 let, přijel do Bombaje kvůli naplánované operaci. Trpěl několika nemocemi s velkými bolestmi. Zavolal Vickymu a prosil mého manžela o modlitbu. Ti se za ním hned do Navi Mumbai (nová část Bombaje), kde zůstával u své dcery, vydali.  Duch Svatý se tam celé rodiny mocně dotýkal, všichni slyšeli Boží Slovo a zakusili pomazání Ducha Svatého, když se za ně manžel modlil. Vickyho strýc prožil bezprostředně po modlitbě velikou úlevu a druhý den se prý po půl roce poprvé svobodně a bez bolestí najedl. Po pár dnech vzkázal mému muži, že jak nastoupil do nemocnice, tak mu po vstupním vyšetření sdělili, že je v naprostém pořádku a poslali ho domů. Sláva našemu mocnému a dobrému Bohu!

Během tohoto posledního týdne v Indii se stihly ještě další dvě shromáždění u Vickyho doma. To poslední, jež probíhalo jen dva dny před odletem, bylo  víceméně rozlučkové. Manžel na všechny vkládal ruce a lidé hladově přijímali všechno Boží požehnání. Vicky mému manželovi vyprávěl o kolika lidech ví, že byli během této cesty uzdraveni (v Bombaji i na venkově) a jak je úžasné, že jich je tolik. A potom se zeptal: "Co bude ale teď, když odjedeš?" Manžel mu vysvětlil, že Bůh chce dělat totéž i skrze něj, vložil na něj ruce a pomazání ho prostoupilo... Na předchozí shromáždění k Vickymu dorazil Vinodův bratr s manželkou. (Vinod je Vickyho soused a kamarád, který se před pár měsíci znovuzrodil a následně oženil.) Oba poprosili o modlitbu, ale Vinodův bratr se ještě znovuzrodit nechtěl. Jeho manželka by Ježíše přijmout za svého Pána chtěla, ale rozhodla se čekat na manžela. Moc toužila mít alespoň Bibli... Byla tak šťastná, když ji dostala (viz foto)!

Jednou z hlavních událostí tohoto týdne je rozhodně znovuzrození Vickyho bratrance Sandipa. Ten manželovi vyprávěl, jak se jeho život začal radikálně měnit poté, co se za něj před rokem na tetině oslavě poprvé modlil. Od té doby můj muž (jednou i já s dcerami) jeho rodinu, která byla zpočátku evangeliu uzavřená, několikrát navštívil. Každou další návštěvou se více a více otevírali a Bůh tak v jejich životech více a více konal. 30.června pozval manžel několik Vickyho známých na večeři, kde měl příležitost se s nimi dále sdílet o Boží dobrotě a lásce. Předtím se však ještě sešli se Sandipem, aby povídali a ten následně vyznal Ježíše Krista svým Pánem a Zachráncem. Haleluja! Před koncem této cesty Sandip ještě jednou pozval mého manžela do své rodiny. Tam byl opravdu vřele přivítán a požádán, aby se za všechny přítomné modlil... Rovněž nadšeně naslouchali Božímu Slovu, které jim předával. Sláva Bohu!

V tomto týdnu se manžel stihl ještě jednou setkat s Pratikem... Pratik, jenž vyrostl v silně hinduistické rodině a ještě donedávna byl vegetariánem, nyní s velikým nadšením ochutnává všechna neznámá jídla... Takže schůzka proběhla na Pratikovo přání opět u jídla. :-)

Dvakrát se manžel sešel s Mohanem, který se na něj už moc těšil. Když se můj muž dozvěděl, že Mohan (znovuzrozený hoch, jemuž zemřeli rodiče a který žije ve slumu v Dharavi) nikdy neviděl Gate of India (Brána Indie - asi nejznámější místo v Bombaji) a nenavštívil tuto historickou čás města, rozhodl se ho tam vzít. Strávili spolu celý den a Mohan byl tak šťastný! V období dešťů prší většinou každý den a často více lije než prší. Tento den se však krásně vyjasnilo a oni si ho tak spolu skutečně užili. Jak jsem, myslím, již někdy dříve zmínila, manžel během této cesty (i té loňské během období dešťů) ani jednou nezmokl. Vždy, když někam vyrazil, přestalo pršet a opět se rozpršelo, až když zase vstoupil do budovy. Bůh žehnal i v těchto detailech... :-)

Všechny fotografie jsou řazeny chronologicky... Informace a fotky týkající se manželova odletu z Bombaje a příletu do ČR jsou zde již delší dobu zveřejněny. Děkujeme Bohu za vše, co během uplynulé cesty vykonal a těšíme se na všechno, co připravil pro tu nadcházející, na kterou manžel vyráží již za několik dní. Bůh je tak úžasný a naší největší radostí je žít Jeho plán!

Moru pěkně roste a pořád je moc roztomilý

V době dešťů do domu zatéká

 

Shromáždění u Vickyho

 

  

Tady dobře vaří

                    

Život na ulici

 

Poslední schůzka s Pratikem spojená s večeří

     

Schůzka s Mohanem

Manžel s tímto chlapcem povídal dlouho o Ježíši

                

Je po sezoně a manžel ještě "ulovil" tato poslední manga

U Vickyho strýce v Navi Mumbai

Modlitba, po níž byla zrušena operace

            

Vicky s bratrancem

               

Další shromáždění u Vickyho

Vinodův bratr s manželkou

      

Deepakova ruka je uzdravená!

              

Vickyho bratranec Sandip se právě znovuzrodil!

 

Skvělý večer s těmito muži, s Božím Slovem a chutným jídlem

       

Den strávený s Mohanem

                                                                                                                                             

Poslední (rozlučkové) shromáždění u Vickyho

          

V rodině Sandipa

      

Nedávno znovuzrozený Sandip je moc šťastný