Minulý víkend - Last weekend

24.09.2016 21:27

Minulou sobotu jsme si naplno užili celodenní modlitební shromáždění, kde Bůh opravdu mocně mluvil a jednal. Věříme, že toto shromáždění bylo naprosto zásadní a důležité pro další pokračování nám svěřeného Božího díla. Krátce před koncem nám Bůh odkryl několik dalších detailů ohledně naší nadcházející cesty do Indie. Díky Pánu! Jsme Mu tolik vděční za Jeho vedení a pomazání! V neděli dopoledne jsme se loučili v naší brněnské církvi, šlo o naše poslední shromáždění v Brně před odletem. Následně jsme se také v Praze rozloučili s pár lidmi, kteří příští neděli nemohou přijít. Moc vám všem ještě jednou děkujeme za milá slova, krásné dárky a všechnu lásku, kterou jste nám tolika způsoby vyjádřili! Moc si toho vážíme!