Nádherné Vánoce! - Wonderful Christmas!

24.12.2015 08:03

Jsou Vánoce. :-) Lidé po celém světě více či méně slaví tento "čas pokoje a radosti", rodiny se sejdou, vaří se a peče, děti se těší na dárky... :-) Já dnes myslím na to, že nám všem byl ten největší dar už dán. Ten největší a nejúžasnější dar, který kdy kým byl, nebo bude dán, už byl Bohem Stvořitelem darován - každému člověku na této planetě! "Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16) Bůh, který je Láska, dal to největší a nejcennější, co vůbec mohlo být darováno. Svého Syna Ježíše Krista. Bible říká, že spolu s Ním nám bylo darováno úplně všechno, co kdy kdo z nás může potřebovat. Prostřednictvím Ježíše (jedním z Jeho jmen je Immanuel = Bůh s námi) známe Boha Otce, který je s námi a při nás (ne proti nám), máme věčný život, odpuštění, přijetí, pokoj, radost, svobodu, uzdravení, hojnost.... Bůh tak hodně miloval, že hodně dal. Z maximální možné lásky nám byl darován maximálně veliký dar. Byli jsme maximálně obdarováni, jsme maximálně milováni a to přináší maximální radost....! :-) Žijme jako On a milujme tento svět tak, že mu dáme to nejdražší co máme - našeho vzkříšeného Ježíše. Pojďme společně předat tomuto světu tu nejradostnější zprávu, že ten největší dar z nebe jim byl dán! Radostné Vánoce všem!