Náš druhý víkend

06.11.2017 09:50

V sobotu jsme strávili skvělé odpoledne s Pratikem, který nedávno oslavil své sedmnácté narozeniny. Tento mladík, na kterého jsme minulý rok "náhodně" :-) dvakrát nezávisle na sobě a v různých částech města narazili, se dál zajímá o Ježíše a poznává Ho víc a víc. Moc si užíval, že s námi opět mohl povídat a hned jsme si domluvili příští schůzku. :-) 

Večer přivedl Vicky svého zatím nevěřícího kamaráda Vinoda, který měl zájem s námi strávit více času a dozvědět se více o Ježíši. Vydali jsme se s nimi do jižní, historické, části města a pozvali je tam na vynikající večeři. Především jsme s ním však sdíleli evangelium a vyprávěli mu naše mnohá svědectví o Boží dobrotě a lásce.  Po celou dobu naslouchal s opravdu velkým zájmem. Nyní v něm zaseté mocné Boží Slovo dál roste. Sláva Bohu!

V neděli jsme byli pozváni do jedné církve ve slumu, kde můj manžel již sloužil během své minulé červnové cesty do Indie. Někteří lidé za námi hned při našem příchodu přišli a povídali, jak si stále pamatují jeho minulé kázání a jak tím byli mocně požehnáni. Haleluja! Bůh během shromáždění jednal podle jejich velkého očekávání a ještě mnoho nad něj. :-) Lidé manželovo kázání doslova hltali, někteří si psali poznámky a bylo na nich vidět, jak mocné Boží Slovo mění jejich životy. Sláva Pánu! Na konci shromáždění jsme se modlili za uzdravení a naplnění různých potřeb přítomných lidí a Duch Svatý to celé potvrzoval, mluvil k lidem a nadpřirozeně s nimi jednal. Haleluja! Pastor té církve nás spolu se svou manželkou na příští týden pozval k nim domů na večeři. Díky Bohu za všechno, co v těchto dnech dělá a za všechny ty slavné a veliké Boží věci, které přicházejí!!!

Úžasné odpoledne s Pratikem

         

S Vickym a jeho kamarádem Vinodem

                

Mumbai

                                            

V neděli před naším hotelem - jedeme do církve

                                              

S "našimi chlapci" Vickym a Mohanem

 

S pastory této církve