Naše první setkání v Dharavi

20.11.2016 12:05

V pátek se uskutečnilo naše první domluvené setkání v místnosti, kterou jsem zde již dříve zmiňovala. Ve čtvrtek jsme procházeli slumem a zvali lidi na toto sejití, desítky z nich nám slíbily, že určitě přijdou, avšak nepřišel ani jeden. :-) V pátek jsme rovněž přijeli o hodinu dřív a ještě před začátkem shromáždění chodili po okolí a mluvili s mnoha lidmi. Nakonec pár lidí dorazilo a společně jsme si užili úžasnou Boží přítomnost. Několik mladíků přišlo s opravdu velkým hladem po Bohu. Někteří z nich pocházeli z křesťanského náboženského prostředí, ale neměli vůbec povědomí o spasení a věčnosti v nebi. Na otázku: "Kam půjdete až zemřete?" s jistotou odpověděli: "Do pekla." Můj manžel je tedy vyučoval z Božího Slova a oni vzápětí vyjádřili touhu plně se Ježíši vydat. Modlili jsme se s nimi a oni vyznali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Haleluja! Poté jsme se rovněž modlili za jejich křest v Duchu Svatém. Sláva Pánu! Po celou dobu jsme všichni hmatatelně zakoušeli Boží pomazání. Tito mladí lidé nám řekli, že během modliteb prožili skutečně silně Boží přítomnost a že jsou moc rádi, že na toto shromáždění dorazili. Bylo na nich vidět, že jsou opravdu "někde jinde", osvobozeni pravdou Božího Slova a občerstveni Duchem Svatým. Díky Bohu! Po skončení jsme Sonimu nabídli peníze za pronájem, ale nechtěl o tom ani slyšet. :-)

Čtvrtek v Dharavi

                                   

První páteční setkání

Děti dovádějí před začátkem shromáždění :-)

                                         

Modlitba spasení