Naše rodinné Vánoce

28.12.2020 17:21

Zde jen pár fotek zachycujících, jak jsme si u nás vánoční svátky užili... :-) Všechna Sláva patří našemu Ježíši! On je náš Imanuel - Bůh s námi. Díky Němu můžeme každodenně zakoušet Boží lásku a dobrotu a žít na této zemi úžasný Boží plán. Jemu patří všechna chvála a náš dík navěky! Naše životy jsou vyřešné a plné radosti, pokoje a vítězství. Děkujeme Ti, náš úžasný Ježíši!