Nedělní kázání a Vickyho křest v Duchu

12.06.2017 23:40

Jak jsem již zmiňovala, v neděli můj manžel sloužil v jedné menší církvi v Dadaru v Bombaji. Lidé jeho poselství z Božího Slova nadšeně přijímali a byli jím moc požehnáni. Duch Svatý se pohyboval a všichni zakusili Jeho mocnou přítomnost. Díky Pánu! Po skončení shromáždění ještě s mnohými mluvil a modlil se za ně... 

Dnes, jako každý den, Vicky opět přišel pokračovat ve studiu Bible... Probrali už Trojici a osobu Ducha Svatého, rovněž tři druhy křtů pro každého člověka, a v něm se rozhořela velká touha po křtu v Duchu. Modlili se a Vicky tuto zkušenost prožil velice silně. Zjevil se mu Ježíš, jak vztáhl ruku k jeho čelu, ohnivé paprsky z ní vycházely, až ho to bolelo. Můj manžel ho ujišťoval, že se nemusí ničeho bát, že mu Duch Svatý neublíží. Začal mluvit v jazycích a ohromná síla jím hýbala, nemohl stát na nohou, chytl se skříně a musel si sednout. Vyjádřil, že se cítí úplně jako opilý... :-) Můj manžel mu přečetl z Bible z 2. kapitoly knihy Skutků pasáž následující po 4. verši (předtím s ním sdílel jen 1. až 4. verš)... Vicky nadšeně zvolal, že přesně to se mu stalo! Haleluja! Díky Bohu, že tyto zkušenosti nebyly připraveny jen pro prvotní církev! Později Vicky sdělil, že nic tak mocného nikdy předtím v životě nezažil (23 let strávil v hinduismu) a že je tím naprosto změněn. A to ještě teprve uvidí, co vše to obnáší! :-)

        

Pastor navštívené církve překládal

         

S pastorem a jeho spolupracovníky

    

Vicky po křtu v Duchu