Nedělní kázání - Sunday sermon

10.11.2015 18:45

V neděli můj manžel poprvé tady v Indii kázal v církvi na hlavním shromáždění. Předal pomazané poselství o víře a absolutním spolehnutí se na Boha. V kázání mimo jiné zaznělo, že bez víry je nemožné libit se Bohu, ale s vírou je nemožné selhat, padnout a setrvat v porážce. S vírou je totiž možné jediné - vždycky ve všem slavně vítězit! Mnozí lidé za ním po shromáždění přišli a vyjádřili, jak byli požehnáni a povzbuzeni. Díky Bohu za mnohá zjevení z Jeho Slova, která můžeme předávat dál. Když lidé Boží Slovo přijmou, věří Mu a žijí Ho, nemožné se stává možným, místo smrti povstává život, místo nemoci se zjevuje zdraví, místo smutku a trápení vítězí radost a pokoj! Neexistuje nic lepšího, než předávat Pravdu a Život! Je k tomu spousta příležitostí a objevují se další a další. Tuto neděli byla také naše Sárinka poprvé sama beze mě na shromáždění pro děti. Ačkoliv to pro ni představovalo určitou výzvu, protože zatím ještě neumí moc anglicky, byla velice šikovná a zvládla to skvěle.