Několik dalších dní

27.02.2018 07:15

V sobotu Vicky opět naplánoval setkání u sebe doma. Ze vzdáleného konce Bombaje tam dorazil zatím neznovuzrozený Vickyho strýc (jehož oslavu odchodu do důchodu minulý rok jsem zde popisovala) s tetou. Chtěli se s mým manželem znovu setkat, tak sedli na motorku a jenom kvůli němu přijeli. :-) Manžel se za všechny modlil a předal jim živé a mocné Boží Slovo. Strýc s tetou vůbec poprvé slyšeli jasné evangelium. Haleluja!

V neděli manžel kázal v církvi, v níž jsme již během naší minulé cesty jednou sloužili. Lidé opět velice nadšeně reagovali a s velkou vděčností a radostí přijímali zjevení Božího Slova, která jim manžel předával. Nově se nechali povzbudit a vyburcovat k tomu, aby žili naplno pro Ježíše a předávali Ho na ulicích tohoto Bohem milovaného města.

Vše vidíte částečně zachycené na fotografiích. Najdete rovněž pár snímků z manželovy další schůzky s Pratikem, fotky z několikahodinového obecenství s Mohanem a také několik momentek s Vickym, s nímž se vidí prakticky každý den. Nadále se upevňují vztahy s našimi novými přáteli v Kristu a oni rostou ve víře a zároveň se postupně šíří dobrá zpráva v celých jejich rozvětvených rodinách a mezi jejich známými. Sláva Bohu! V sobotu večer pozval manžel Vickyho, Vinoda a jejich další dva kamarády, s jedním z nichž se viděl úplně poprvé, na moc dobrou večeři. Byla to skvělá příležitost, jak těmto dvěma kamarádům kázat evangelium a sdílet s nimi Boží dobrotu.

      

                 

Skvělý čas s Mohanem

  

Sobotní setkání u Vickyho

 

Dorazili Vickyho strýc a teta

                       

Po vynikající večeři...

Nedělní shromáždění

                        

Pondělní schůzka s Pratikem