Několikery narozeniny a znovuzrození

03.03.2018 22:47

1. března oslavil můj manžel duchovní třicetiny. :-) Je tomu třicet let, co Pánu naprosto vydal celý svůj život a Bůh si ho od té doby mocně používá, mluví skrze něj, zachraňuje a uzdravuje. Tolik lidí bylo skrze tento úžasný Boží nástroj změněno a požehnáno! Sláva našemu Bohu za to vše, co učinil a za vše, co ještě přichází! V tento den jeho duchovních narozenin si u Vickyho společně užili skvělé shromáždění, oslavu a rozloučení v jednom. :-) Manžel jim kázal Boží Slovo a modlil se za ně a oni ho pohostili výborným dortíkem. Dorazil i Deepak a s vděčností ukázal, jak mu sedí oblečení, které mu můj manžel nechal při svém předminulém pobytu v Indii na míru ušít. 

2. března měl Mohan devatenácté narozeniny. Byl tak nadšený, že je můj manžel ještě v Indii a můžou je oslavit spolu! :-) Z dárku, který jsme mu za naši rodinu poslali, měl ohromnou radost a byl naprosto zaskočen finančním semenem, které jsme do něj zaseli. Manžel ho pozval na slavnostní večeři a společně si pochutnali na výborném jídle. Mohan prohlásil, že nikdy předtím nebyl v tak dobré restauraci a nejedl tak výborné jídlo. Předtím se však šli ještě projít na nábřeží, kde Bůh manžela vedl, aby oslovil mladíky na motorkách. Sdělili mu, že jsou muslimové, ale svolili, aby se za ně modlil a požehnal jim. Bůh se jich dotýkal a oni si vzápětí nechali kázat celé evangelium. Manžel se jich zeptal, zda by chtěli přijmout Ježíše do svého srdce, učinit Ho svým Pánem a vydat Mu celý svůj život a oni jednohlasně odpověděli, že ANO. Sláva Bohu! Tak se hned na místě znovuzrodili! Mohan se s nimi dál bavil a zjistil, že jeden z nich se velice dobře zná s jeho strýcem. S manželem se z této slavné události velice radovali a Mohan provolával, že toto jsou jeho vůbec nejlepší narozeniny! Haleluja!

Kromě výše zmíněného vidíte na fotografiích také mého manžela s Vickym v indickém McDonaldu. Rovněž sdílím několik nových momentek z ulice a na závěr přidávám pár fotek z rodinné mini oslavy mých narozenin. :-) V neděli 25. února, v den mých narozenin, mě v naší pražské církvi překvapili velikou kyticí a zahrnuli mě láskou a dárky. Největším dárkem jsou pro mě však oni... To, že je vidím šťastné a jak vítězí v životě a naplňují Boží úžasný plán!

V indickém McDonaldu

    

Chlebovník (jack fruit)

      

Manželovy duchovní narozeniny

Dortík od Vickyho

  

Vicky nás překvapil milým dárkem

Setkání u Vickyho

        

Deepak v novém oblečení

   

Vickyho babička si užívá nového života

 

Mohanovy narozeniny

      

Džus z cukrové třtiny...

        

Mladíci přijímají požehnání skrze modlitbu

Naslouchají evangeliu...

    

Přijímají Ježíše za svého Pána a Spasitele

Jsou znovuzrozeni!

    

Mohanova narozeninová večeře

           

Oslava mých narozenin

     

Požehnání od naší církve