Novoroční skupinka - New Year´s home group

07.01.2016 05:22

Můj manžel byl v sobotu pozván sloužit a předat poselství k novému roku na domácí skupinku. Duch Svatý se pohyboval a lidé byli při modlitbách zasaženi pomazáním. Všichni jsme byli povzbuzeni Božím Slovem, které každému pro nový rok sděluje jasnou zprávu - dobrou zprávu plnou radosti a vítězství. Rozhodni se, že budeš celý tento rok napojen na svého Boha a věřit více Jeho Slovu, než čemukoli jinému!

Na poslední fotce vidíte Sárinku se svítícim hrnkem, který tam od jedněch lidí dostala. :-)