Opět na domácí skupině - At home group again

16.01.2016 18:38

Včera večer jsme se zúčastnili místní domácí skupinky, na kterou byl můj manžel opět pozván sloužit. Vyučoval z Božího Slova o víře. Společně jsme se podívali na náš příklad a vzor - našeho otce víry Abrahama. On se nazýval otcem mnohých národů, i když okolnosti a pocity říkaly pravý opak - neplodný, starý, manželka neplodná a stará... Abraham se rozhodl věřit Boží naději oproti té lidské. Nehleděl na své tělo, ani na tělo své manželky, ale posilnil se ve víře tím, že chválil svého Boha. Byl si totiž absolutně jistý, že Ten, který zaslíbil, je také mocen to učinit! (Římanům 4, 17 - 21) Přijmi všechna Boží zaslíbení, vezmi si vše, co pro tebe Bůh má, a začni si to naplno užívat (začni to mluvit, myslet a žít). Chval svého Boha, protože On je vždycky věrný a vše, co ti slíbil, se právě teď děje. Můžeš se radovat a být tím nejšťastnějším člověkem na světě! Vždycky! To prakticky znamená TEĎ! :-) Všichni na skupince vyjadřovali, jak byli tímto Božím Slovem požehnáni. Někteří sdíleli, že zrovna prochází náročným obdobím a toto je tolik povzbudilo a posílilo... Díky Pánu za Jeho věčné Slovo, které je absolutní Pravdou a nepohnutelnou skálou! Jen na něm a s ním je náš život stabilní a nese ovoce k Boží Slávě!

Přikládám pár fotografií z této skupinky a také fotky našich dětí před domem, když na ni odjíždíme...