Opět mezi dětmi ve slumech - Among children in slums again

21.10.2015 20:50

Tento týden jsme se opět zapojili do služby dětem ze slumů. Moc jsme si všichni užili výsady být požehnáním pro tyto nádherné a milované Boží poklady. Všechny děti byly tolik vděčné za jídlo a čas, který jsme jim věnovali. Po nějaké chvíli jsme úplně přestali vnímat všudypřítomné dotěrné mouchy a nemilosrdné vedro a pouze prožívali ohromný soucit s těmito úžasnými dětmi a jejich rodinami. Boží srdce bije pro tyto lidi! Každý potřebuje slyšet, přijmout a žít tu jedinou Odpověď, jedinou Pomoc, jedinou Cestu, jedinou Pravdu a jediný Život - Ježíše Krista! Dejme Ho společně celému světu!!!