Opět ve slumech - In slums again

13.11.2015 08:31

Opět přidávám fotky ze služby chudým dětem... Dokonce si už některé z nich pamatujeme jménem. :-) Sestra, která vede jednu z výjezdních skupin, nám říkala, že se s každým jednotlivým dítětem, které chodí do jejich "školy" a kterému pomáhají, modlila modlitbu spasení. Každé z dětí zná jménem a každé z nich přivedla k Ježíši! Haleluja! Zároveň v oblastech, kde slouží, zná každou jednotlivou rodinu a ví, čím její členové zrovna procházejí. Náš Bůh je ohromný, úžasný a všemohoucí! Věřím, že se Jeho Láska dostane ke každému člověku v tomto ohromném městě!!!