Po našem odletu

26.07.2018 23:22

Manželovy dny v Indii zůstaly dost nabité i poté, co jsem s dcerami odletěla. Hned pár hodin po našem odjezdu ho skrze Vickyho kontaktoval jeden mladý muž - příbuzný Deepaka (což je Vickyho soused, o němž jsem již několikrát psala) s přáním, že touží poznat Ježíše. Sláva Bohu! Přijel i s Vickym do hotelu, kde mu manžel s radostí předal celé evangelium. Byl tak hladový, že už nechtěl ani okamžik čekat... Modlili se a on se stal Božím dítětem! Dorazil i na následující shromáždění u Vickyho a dál roste v Bohu. Haleluja!

Jednou jel manžel v taxi, kde řidič výjimečně mluvil plynule anglicky, tak s ním hned sdílel evangelium. Muž se na to moc netvářil, nechtěl naslouchat, spíše povídat a povídat o svých různých zážitcích z mnohých zemí, které procestoval... Vzápětí Bůh manželovi jasně zjevil, z jaké části Bombaje tento člověk pochází. Když to řidiči oznámil, ten byl v naprostém šoku, vůbec nedokázal pochopit, jak to může takto přesně vědět a do konce cesty nemluvil, jen přemýšlel o našem mocném a dobrém Bohu, o Němž mu manžel dál vyprávěl! Haleluja!

Dále během týdne, který zbýval do manželova a Vickyho odjezdu na venkov, stihli u Vickyho doma uskutečnit ještě dvě shromáždění. Manžel vyučoval Boží Slovo, které všechny přítomné budovalo a osvobozovalo a modlil se za ty, kteří o modlitbu požádali. Duch Svatý působil a lidé zakusili Jeho mocný dotyk. Sláva Bohu!

Manžel také strávil další skvělý čas s Mohanem, zajeli spolu na kafe a povídali o Boží dobrotě a Jeho úžasném plánu. Také znovu zavítal k Sonimu do Dharavi, kam byl pozván na večeři. Soni v sousedním obchůdku ve slumu koupil čínu, na které si společně pochutnali. Zároveň se s nimi manžel rozloučil, protože tušil, že do odletu již zřejmě nebude čas, aby je navštívil.

V neděli manžel sloužil v církvi pastora Viktora, který zrovna kázal na jiném místě. Na shromáždění se tentokrát v této církvi, kde jsme již dříve několikrát sloužili, sešlo kvůli období dešťů méně lidí, ale to nijak neoslabilo pomazání a silnou Boží přítomnost na tom místě. Manžel vyučoval o vykoupení z prokletí a lidé díky těmto mocným pravdám Božího Slova a skrze působení Ducha Svatého, když se za ně na konci shromáždění modlil, zakusili novou dávku svobody, pokoje a radosti. Věřím, že nešlo jen o momentální silný Boží zážitek, ale že je i celý jejich budoucí život pozitivně poznamenán, jak tyto pravdy budou aplikovat a chodit v nich.

Dále proběhla další schůzka s Pratikem, kdy zavítali do jím vybrané restaurace a užili si kromě skvělého obecenství i dobré jídlo. Pratik roste a připravuje se na své osmnácté narozeniny, kdy se rozhodl, že oficiálně vstoupí do Boží rodiny a vydá celý svůj život Ježíši. 

Manžel se také věnoval Vickymu a v pokoji na hotelu ho vyučoval z Božího Slova, povídali o úžasných Božích věcech a modlili se. Bohu patří Sláva za to vše, co ve Vickyho životě udělal a za to, kolik lidí už skrze něj v jeho rozvětvené rodině a v jeho sousedství slyšelo evangelium a přijalo Ježíše za svého Pána a Spasitele! Jsme Bohu tolik vděční za Jeho vedení, Jeho milost, Jeho dokonalý plán a vůni Jeho úžasné přítomnosti, kterou zjevuje na každém místě! I v Bombaji! Boží vůně a moc vzkříšení rozpouštějí veškerý zápach a smrt v jakékoli podobě! Bůh je na trůnu!

V dalším příspěvku z Indie popíšu manželovu několikadenní cestu do Vickyho rodiště a co vše tam Bůh udělal. :-)

 
 Náš nový bratr v Kristu

     

Mohan jede natankovat...

   

U Soniho v Dharavi

 

Večeře v Dharavi pro mého manžela

           

S Mohanem na kafi a při požehnaném obecenství

 

Setkání u Vickyho

              

Neděle v církvi

                                   

V taxiku řidič zasažen Bohem

 

Téměř poslední alphonso manga

Večeře a obecenství s Pratikem

     

Setkání u Vickyho

      

Tak trochu propocená košile... :-)

Studium Božího Slova