Poslední den v Kerale a odjezd domů - Last day in Kerala and leaving for home

12.01.2016 18:49

V neděli v noci se můj manžel s Esterkou vrátili po pěti dnech z Keraly domů. Celý jejich pobyt na jihu Indie Bůh mocně požehnal a vidíme, jak bylo důležité se této konference zúčastnit. Je tak skvělé neminout Bohem připravené příležitosti! Účast na závěrečném nedělním shromáždění převýšila účast z předchozích dnů, na pravidelná nedělní shromáždění přichází v tomto více než stotisícovém městě až pět tisíc lidí. Bůh, jehož plánem je mnoho nových velkých církví po celé planetě, všude otevírá nové dveře... Bylo dobré setkat se se zakladateli apoštolské služby, která povstala před čtyřiceti lety z ničeho a dodnes jejím prostřednictvím vzniklo více než tři tisíce místních církví. Tuto expanzi samozřejmě provázelo množství dramatických uzdravení a zázraků včetně vzkříšení z mrtvých. Mezi pastory jsou bývalí šamani, kteří byli vysvobozeni z démonického zajetí. Slyšeli jsme, jak jeden z nich býval hluchoněmý až do setkání s evangeliem. Pro mého manžela bylo výsadou večeřet v domě zakladatelů této služby u jednoho stolu s Božími generály, kteří změnili a dál mění svět. Mezi nimi byl i pastor zřejmě největší církve v Bombaji, jež zasáhla kolem sta tisíc lidí po celé Indii. Před svým večerním kázáním na této konferenci požádal mého manžela v autě o modlitbu a pozval nás na občasná setkání s ním a dalšími bombajskými pastory. Všichni zdejší služebníci očekávají mocné duchovní průlomy v této obrovské zemi. Věříme, že Bůh nás poslal v pravý čas na správné místo a seznámil nás s těmi pravými lidmi. Vše se odehrává tak rychle... Působení Ducha Svatého je nezastavitelné! Zatímco očekáváme veliké věci zde v Indii, nadále roste i naše očekávání velikých a slavných Božích věcí v České republice. Náš Bůh je veliký! 

Já jsem s dětmi tady v Bombaji také nezůstala úplně bez dobrodružství... :-) Hned druhý den po jejich odjezdu nám vypadlo internetové připojení, takže jsme byli doslova odřízlí... :-) Třetí den jsem tuto situaci začala řešit a našla způsob, jak zkontaktovat člověka, který nám internet zapojoval. Ten ho nakonec opět zprovoznil. Čtvrtý den v noci, nebo vlastně pátý den po druhé noční hodině jsem najednou uslyšela v koupelně velikou ránu a stříkání vody... Zjistila jsem, že praskla jedna trubka a voda z ní proudem prýštila na všechny strany. Vzpomněla jsem si na telefonní číslo, které nám tady v budově dali pro případ naléhavé situace, zavolala tam a za chvilku přišli dva mladíci a vodu v koupelně zastavili. Neuměli ani slovo anglicky, něco rychle zabrblali v hindštině a zmizeli. Tak jsem další den od rána čekala, jestli s tím někdo přijde něco dál dělat... Před polednem přišel instalatér (což je na místní poměry téměř zázrak :-)) a vše opravil. Říkal, že to, co se stalo, je zde velmi běžné a že to je maličkost... :-) Výpadky elektřiny v celém bytě nebo v jeho části, jsme tu také mnohokrát zakusili a elektrikáři se též pokaždé tvářili, že to je úplně normální... :-) Takže jsem vděčná, že teče voda (i teplá), funguje elektřina i internet... Bůh, na něhož absolutně ve všem spoléháme a který drží celé naše životy, je tou jedinou jistotou a pomocí vždycky!