Poslední dny před odletem

21.11.2017 21:59

Jedni naši známí z našeho prvního pobytu v Indii nás včera pozvali sloužit na modlitební skupinu, která se schází u nich doma. Manžel vyučoval o moci modlitby a všichni jsme skrze toto čerstvé Slovo z nebe získali ještě větší touhu se modlit, přimlouvat a měnit modlitbou tento svět. Na konci za námi přišla jedna sestra a nadšeně s námi sdílela své svědectví. Říkala, že si přesně pamatuje, o čem můj manžel kázal před dvěma lety u nich v církvi. To poselství o víře bylo pro ně naprosto zásadní a nesmírně jim pomohlo v jejich situaci. Právě se jim totiž narodilo miminko vážící pouhý jeden kilogram. Nyní jejich dítě slyší, chodí a dělá další věci, o kterých lékaři prohlásili, že dělat nebude. Sláva Pánu! 

Dnes odpoledne jsme se jeli rozloučit s Vickyho rodinou. Manžel je všechny ještě krátce vyučoval o tom, jak si nadále držet vše, co nám Ježíš na kříži vydobyl. Nato jsme se za ně modlili a požehnali celému jejich domu. Také jsme jim předali finanční dar z naší církve. Byli touto částkou naprosto šokováni a prostě přemoženi Boží dobrotou! Haleluja! Všem do církve vzkazují své veliké Díky...

Večer jsme šli spolu s Mohanem do Dharavi na návštěvu k pomocným pastorům církve, kde jsme nedávno sloužili. Hned po našem příchodu poprosili mého manžela o Slovo z Bible, tak je krátce vyučoval a mocné Boží Slovo bylo do celé jejich rodiny zaseto. Sláva Bohu! Připravili pro nás indickou večeři, kvůli nám podle jejich slov "neostrou". Šlo o jedno z nejostřejších jídel, co jsem kdy jedla... :-D Ale nevadí, zvládla jsem to... :-) Mohan nás doprovodil k hotelu, kde jsme mu při loučení předali dva finanční dary. Před nějakou dobou s námi sdílel svou vizi na Vánoce nakoupit a rozdat jídlo lidem, kteří nemají vůbec nic - lidem žijícím na chodnících, podél silnice apod. Tak jsme mu na tento účel předali určitou finanční částku a druhou na jeho osobní potřeby. Byl naprosto zaskočen a chvíli se zdráhal peníze přijmout... Nakonec si je se slzami v očích vzal... Jsme tak rádi, že jsme mohli být alespoň trochu požehnáním a věříme, že daleko více přichází! Ohromné vlny Boží Slávy, Božího zaopatření, uzdravení a zázraků se valí na toto Bohem milované město a tuto úžasnou zemi!!!

             

Pár momentek z ulice

        

Dnes odpoledne u Vickyho

   

Předáváme Vickyho rodičům finanční dar

  

S Vickyho maminkou a babičkou

           

Dnes večer u pomocných pastorů

      

S Mohanem před hotelem