Poslední týden a další spasení lidé

28.11.2019 22:02

Během manželova posledního týdne v Indii se toho opět hodně událo... Mladí lidé, kteří se nedávno znovuzrodili (Vickyho bývalí spolužáci), odjeli na několik dní do rekreační oblasti poblíž Bombaje zvané Alibag, kde vlastní malý víkendový dům. Vyjádřili veliký zájem, aby tam můj manžel vyrazil s nimi. Nakonec se tam za nimi spolu s Vickym a Mintu (Vickyho kamarád, s kterým se už známe delší dobu a zatím ještě není spasený) vypravili v sobotu ráno. Plavili se téměř hodinu lodí a potom až do noci strávili celý den všichni společně. Moc si toto obecenství a povídání o Božích věcech užili (viz foto). 

V neděli jel manžel s Vickym navštívit Vinoda (Vickyho bývalý soused, už asi dva roky spasený) do jeho nového bytu na druhém konci Bombaje. Vinod s manželkou, bratrem a švagrovou (znovuzrozená od minulé cesty), kteří bydlí všichni v jednom bytě, byli nadšení a vděční, že za nimi můj muž přijel. Manžel jim kázal, modlili se a nakonec Vinodův bratr sdělil, že by chtěl stejně jako jeho žena přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. S velikou radostí se modlili a Boží přítomnost naplnila celé místo. Haleluja!

Vickymu zavolal s prosbou jeho strýc (83 let) z venkova, jenž dorazil před časem do Bombaje kvůli plánované náročné operaci a poté, co se za něj můj manžel modlil, mu při vstupní prohlídce v nemocnici řekli, že operace není potřeba, protože je úplně v pořádku (při manželově další cestě za ním potom přicestoval do Bombaje speciálně kvůli tomu, aby vydal svůj život Ježíši). Tentokrát se v jeho těle objevila nějaká jiná nemoc a poprosil, zda by za ním nemohli přijet a modlit se za něj (plánoval pro modlitbu do Bombaje přijet, ale nakonec nebyl schopen cestovat). Tak tedy ještě spolu s Vickym a s Vinodem (pochází ze stejného rodiště) na venkov na jeden den zajeli. Po osmihodinové celonoční cestě dorazili a navštívili kromě rodiny tohoto strýce několik dalších rodin. Znovuzrodila se rodina Vinoda (celý dům) - 4 lidé. Sláva Bohu. Potom se znovu shledali s rodinou malé Aarohi (za rodiče se manžel modlil před časem v Bombaji a oni cele vydali svůj život Ježíši) a u jejich příbuzných se znovuzrodilo dalších 7 lidí. Haleluja! U jiných Vickyho příbuzných o kus dál přijalo spasení dalších 6 lidí. Chvála Pánu! Když manžel navštívil tuto oblast před rokem (poprvé ve své vesnici viděli bělocha), všichni byli vesměs uzavření a nedůvěřiví. Tentokrát se vše otočilo... V každém domě, kam vstoupil, ho nadšeně vítali a s velikým hladem vydávali svůj život Ježíši Kristu. Nakonec ještě přicházely další desítky lidí z okolí pro modlitbu za uzdravení a požehnání... Všichni se už moc těší až zase přijede! :-)

Několik dní před odletem obdržel manžel velice milý dárek od již zmíněných spasených mladých lidí. Do veliké koláže z mnoha rámečků vložili fotografie, které s ním pořídili. :-) Vyjadřovali, jak moc jim bude chybět... Díky Bohu za všechny tyto zachráněné životy! Společně ještě naposledy zašli na večeři a užili si požehnaný večer. 

Manžel se rovněž naposledy sešel s Pratikem, hodně povídali o Ježíši a modlili se spolu. Při poslední schůzce u Vickyho dorazila sousedka (předtím už asi třikrát navštívila naše shromáždění) s tím, že chce svůj život vydat Ježíši. Sláva Pánu! Vicky vyřídil manželovi vzkaz od strýce z venkova... Se slzami v očích děkoval, že za ním podnikl tuto dlouhou cestu a s radostí vypovídal, že modlitba fungovala, že je v naprostém pořádku! Haleluja!

S velikou radostí a vděčností chválíme našeho úžasného Boha zázraků za každý jednotlivý život, který byl během této cesty změněn nebo zasažen!!!

 

Čekání na loď do Alibagu

Skvělý den strávený s těmito mladými lidmi

 

Návrat do Bombaje

Vickyho kamarádi se chtěli setkat s mým manželem 

U Vinoda a jeho bratra

Vinodův bratr se právě znovuzrodil

Vinodův bratr s manželkou (znovuzrozená už od minulé cesty)

A jede se na venkov...

Tato Vinodova rodina (čtyři lidé) se právě vydala Ježíši

Malá Aarohi od minule pěkně vyrostla

Čerstvě nadojené mléko

Cesta zpět do Bombaje

Vickyho sousedka se znovuzrodila

Rozloučení s Pratikem

Skvělý večer a dobrá večeře s přáteli

Rozloučení v Mohanově rodině