Poslední týden v Bombaji

02.06.2019 11:40

Dnes v noci manžel odlétá z Bombaje. V Praze by měl přistát zítra ve 13 hod. našeho času. Moc se na něj už všichni těšíme! :-)

I poslední týden byl poněkud rušný a nabitý událostmi. Bývalá kolegyně jednoho Vickyho souseda pozvala mého manžela kázat na shromáždění, které uspořádala u sebe doma (na druhém konci města - více než 30 km od hotelu). Všichni přítomní tam hladově přijímali vyučované Boží Slovo a nechali Ducha Svatého působit skrze modlitby. Kompletně celá jedna rodina (10 lidí) vydala svůj život Ježíši Kristu a je nyní spasena! Sláva Bohu! 

Mohanův strýc, který se minulý týden v Dharavi na našem setkání znovuzrodil, pomohl v "naší" místnosti zorganizovat shromáždění. Pronajaly se židle a zakoupilo malé občerstvení (dvě až tři samosy pro každého). Dorazilo přibližně 40 lidí, někteří se zdrželi jen chvíli, ale převážná většina zůstala celou dobu, naslouchala evangeliu a znovuzrodila se. Haleluja! Díky Pánu! 

Manžel dále evangelizoval v Bandře a na dalších místech (viz foto), sešel se s Pratikem a dalšími známými a strávil jeden večer s Vickym a jeho přáteli. Opět se uskutečnilo setkání u Vickyho doma. Těsně předtím, než měla začít oprava střechy a rekonstrukce celého jejich domečku, na níž jim manžel značnou finanční částkou přispěl. Na úplném konci můžete vidět fotografie pořízené dnes, jak rekonstrukce probíhá...

Shromáždění u bývalé kolegyně Vickyho souseda

Celá tato rodina se znovuzrodila! Sláva Bohu!

S Mohanem a jeho strýcem, který se minulý týden v Dharavi znovuzrodil

V Dharavi...

Shromáždění v "naší" místnosti ve slumu

Chtějí vydat svůj život Ježíši... Haleluja!

Skvělý splečný čas s Vickym na Juhu Beach

Opět v Bandře...

Tento bollywoodský muzikant více než hodinu naslouchal evangeliu

Další místo a další lidé, kterým manžel předával dobrou zprávu

Litchi...

Vicky před jejich domem

Střecha bude brzy vyměněná

Shromáždění u Vickyho

 

 

  

Obchodní centrum...

Naposledy s Pratikem

Poslední manga... :-)

Dragon fruit (dračí ovoce)

Požehnaný večer s Vickym a jeho přáteli

 

U Vickyho bratrance

Vickyho rodiče pronajímají tuto místnost, která patří k jejich domu, sedmičlenné rodině

Rekonstrukce domu Vickyho rodiny

Vickyho tatínek