Další požehnaná shromáždění

15.11.2017 09:34

V neděli jsme byli pozváni sloužit do jedné církve v sousední čtvrti Chembur. Vřele nás přivítali a obdarovali krásnými květinami. Tito nesmírně přijímaví a hladoví lidé na téměř každý náš výrok hlasitě a nadšeně reagovali. Byla to opravdu radost předávat jim pravdy Božího Slova! :-) Mnohá zjevení ohledně moci víry a autority v Kristu byla pro ně sice úplně nová, avšak okamžitě je vzali za svá a jejich životy to tak nově posílilo a "nakoplo". Po shromáždění za námi přišli vedoucí církve (hlavní pastor byl mimo město) a další lidé a zdůrazňovali, jak pro ně bylo kázání zásadní a průlomové. Sláva Bohu! Prosili nás, ať k nim do církve rozhodně opět přijedeme sloužit až zase přiletíme do Bombaje. Také jsme se modlili za několik lidí, kteří nás požádali, a Duch Svatý mocně jednal. Pro ty z našich církví, kterým možná chybí pastorovo "Haleluja" zde mám toto: youtu.be/uzwb5yaT37w  Nějak jsem nestihla natočit víc... Lidé tady (stejně jako v Česku :-)) nadšeně a "z plných plic" křičeli "Haleluja" po každém manželově odpočítávání 3,2,1... (a nejen po něm). Moc jsme si to společně užili! :-)

V pondělí jsme dorazili opět do slumu v Dharavi. Tentokrát na setkání nepřišli žádní nespasení, ale sedm naprosto po Bohu hladových a Jemu vydaných věřících. Požádali mého manžela, aby je vyučoval o tom, jak mají být duchovně silní... Po celou dobu vyučování o pozici věřícího v Kristu tito mladíci vše naprosto hltali a bylo evidentní, že jejich život od této chvíle, kdy se jim z Božího Slova odkrylo ještě více, nezůstane stejný. Byli moc vděční a naprosto nadšení, připraveni vše, co slyšeli, také hned uvést do praxe. Haleluja! Poté jsme ještě navštívili nedaleký Mohanův domov, kde se kvůli nám sjelo pár jeho příbuzných a nakonec nás Mohan dovedl (pár minut chůze slumem) do rodiny, kde rovněž projevili velký zájem o naši návštěvu a kde nás už znají z minula. Pohostili nás tradičním indickým rýžovým pudinkem Kheer a museli jsme jim slíbit, že k nim během naší příští cesty do Indie určitě přijdeme na večeři. :-)

Další skvělou novinkou je, že Vicky má svůj první chytrý telefon! Plánovali jsme mu mobil koupit již někdy v únoru - na konci naší minulé společné cesty, ale on náš návrh odmítl s tím, že si na něj chce sám vydělat a našetřit... Nakonec se mu to i podařilo, ale všechny jeho peníze spolkla mnohá vyšetření, jimiž jeho tatínek po náhlém nedávném znehybnění ruky musel projít. Jsme moc rádi, že jsme mu mohli telefon (viz foto níže) pořídit a on ho s vděčností a s radostí přijal! Nyní má Bibli neustále po ruce, jsme navzájem v daleko lepším spojení (přes WhatsApp) atd. :-) Sláva Bohu!

 

Vicky s novým mobilem

 

Vicky hned nadšeně káže evangelium poblíž sedícímu muži

 

Tento muž se přímo na místě znovuzrodil. Haleluja!

    

Odjíždíme do církve

Před shromážděním

                                                            

Pomocní pastoři nás doprovodili až k hotelu

 

V církvi nás obdarovali krásnými květinami

  

V pondělí si manžel s Vickym udělali čas na obecenství a vyučování Božího Slova v parku v Bandře

       

Pondělí v Dharavi

                                                                                                              

Mohanovi příbuzní

          

Jíme indický rýžový pudink Kheer

Manžel káže těmto mužům evangelium

    

Rozloučení se Sonim