První část nynějšího pobytu v Indii

21.02.2019 16:57

Během první části manželova současného pobytu v Indii, o níž nyní krátce referuji, stihli u Vickyho uspořádat tři shromáždění, kde naše nové sourozence v Kristu vyučoval úžasnému a mocnému Božímu Slovu. Všichni si opět hladově brali vše, co pro ně Bůh skrze kázané Slovo a modlitby připravil. Vidíme, jak jsou Duchem Svatým měněni a jak Božím Slovem rostou. Téměř pokaždé dorazí na setkání i někdo nový, kdo se o něm dozvěděl,  má zájem slyšet o Ježíši, získat Bibli apod. Díky Bohu! Během tohoto pobytu tráví manžel hodně času s Vickym, který je stále hladovější a vydanější. Začal každý den studovat Bibli a také ji nyní pravidelně čte doma své mamince a dalším příbuzným. Haleluja!

Hned druhý den po příletu se manžel sešel s Pratikem, jenž má ale právě ve škole zkouškové období a nemohou se tedy sejít vícekrát. Strávili však spolu dlouhý čas na hotelovém pokoji a povídali o mnohých Božích věcech. Pratik je stále nadšenější z Ježíše a každý den čte Bibli. Přinesl manželovi spoustu indických dobrot (viz foto). :-) 

Jeden den manžel vyrazil opět do Bandry kázat evangelium. Bylo připraveno několik skvělých rozhovorů a mnozí lidé slyšeli dobrou zprávu, která je nenechá stejnými. Věříme, že zaseté Boží Slovo v nich dál působí.

Manžel se rovněž několikrát sešel s Mohanem, který se na něj už moc těšil, povídali spolu a kázali evangelium na ulici. Velmi otevřeného mladíka vedli společně ke spasení. Sláva Bohu!

Jeden večer věnoval manžel Vickymu a jeho přátelům Vinodovi a Mintu (jenž ještě není znovuzrozený a Vicky má jeho spasení nyní velmi na srdci). Hodně povídali o Ježíši a Duch Svatý dále jedná... Další večer strávil s Vickym a jeho dvěma kamarády, s nimiž se Vicky tehdy před více než dvěma lety, kdy je manžel oslovil s evangeliem, procházel v Bandře. Vicky jako jediný z nich měl zájem dál se scházet a dozvědět se o Ježíši více. A pokračování již znáte... :-) Znovuzrodil se a skrze něj postupně velká část jeho rodiny a sousedů... Haleluja. Nyní se tedy manžel viděl s těmito mladíky znovu a mohl jim říci o Ježíši a o Boží lásce a dobrotě víc...

V neděli manžel sloužil v jedné církvi, kde jsme ještě předtím nikdy nebyli. Pastor se o něm dozvěděl od Vickyho maminky, kterou potkal, a pozval ho hned v neděli kázat. Lidé tam nadšeně reagovali a přijímali a všichni byli moc požehnáni. Haleluja! Shromáždění se účastnil i Vicky se svou maminkou a sestřenicí.

Do Bombaje přijel z venkova syn Vickyho strýce, jenž se minule znovuzrodil a byl uzdraven. Z velké části nebo úplně :-) přijel jen kvůli tomu, že se dozvěděl, že tady je právě můj manžel. Chtěl se s ním setkat, slyšet o Ježíši a koupit si Bibli. Sláva Bohu! Manžel ho spolu s dalším Vickyho bratrancem, sestřenicí (maminka Aarohi, už znovuzrozená) a maminkou pozval do dobré restaurace na večeři. Pro Vickyho maminku to byl velký zážitek (nebyla v žádné restauraci od roku 2005) a moc si to užila. :-) Vickyho příbuzní z venkova se manžela ptali, kdy k nim opět přijede, že ho všichni moc zvou a velmi se na něj těší. Tak zřejmě na podzim... :-)

Celou tuto část pobytu vidíte částečně zdokumentovanou na chronologicky řazených fotografiích s popisky... :-)

Setkání u Vickyho

            

Na setkání přišel bratr Vinoda (Vickyho kamarád a soused, který se před rokem znovuzrodil a následně oženil) s manželkou
  
Dárky od Pratika
              
Schůzka s Mohanem
     
Bandra...
             
Patnáct mladých lidí (všichni se nevešli do záběru) slyšelo evangelium. Sláva Bohu!
Také tito lidé slyšeli dobrou zprávu o dobrém Bohu
     
Také tito mladíci uslyšeli poprvé o Ježíši
             
Tito lidé rovněž slyšeli evangelium
                     
Život na ulici...
               
Shromáždění u Vickyho
                    
Mintu, Vinod a Vicky
           
Neděle...
                       
S pastorem této církve
Pastorova rodina
 
Rodina pastora a rodina Vickyho
     
S Vickyho přáteli, kteří s ním byli při jeho prvním setkání s mým manželem
                     
Shromáždění u Vickyho
   
Večeře s Vickyho rodinou
           
Juhu Beach s Vickym
              
Taková normální bombajská křižovatka... :-)
                                            
Tento mladík se právě znovuzrodil. Sláva Bohu!
 
Večeře s Mohanem