První týden

09.11.2018 22:47

První týden uplynul velice rychle. :-) Vše vidíte (spolu s popisky) částečně zachycené na chronologicky řazených fotografiích... 

Dvakrát jel manžel kázat evangelium do Bandry (jednou s Vickym, podruhé sám), dále se sešel s Pratikem a později s Mohanem, když vyrazil do Dharavi a společně tam strávili čas se Sonym a dalšími známými. Nakonec spolu ještě zašli na kafe a dál povídali o Bohu, Jeho dobrotě a úžasném plánu, který má pro každého z nás. Dvakrát manžel navštívil Vickyho rodinu, poprvé šlo o krátké přivítání spojené s modlitbami a podruhé Vicky domluvil shromáždění, kam si pro Boží Slovo a pro modlitbu přišli někteří již znovuzrození Vickyho sousedé a členové rodiny. Až z dalekého venkova přijel i Vickyho strýc (81 let), za nějž se manžel na konci minulé cesty modlil. Byl tehdy uzdraven a naplánovaná operace zrušena (viz nedávný příspěvek "Manželův poslední týden v Indii"). Sláva Bohu! Nyní dorazil speciálně se záměrem vydat tomuto Bohu svůj život a učinit Ježíše svým Pánem a Spasitelem. Haleluja! Oba s dcerou, která přijela spolu s ním, vyjádřili touhu vlastnit Bibli. Rovněž další Vickyho sousedka přišla s tím, že má zájem o Bibli... Samozřejmě jim je rádi opatříme! :-) Manžel se modlil za všechny, kteří projevili zájem a Duch Svatý s nimi mocně jednal. Lidé tam od Boha velice jednoduše přijímají, zakoušejí Jeho pomazání, třesou se, vnímají Jeho dotyk a vždy s velikou vděčností odcházejí se svou odpovědí, uzdravením, či s čímkoli, co potřebovali. Sláva Pánu! 

Přivítání u Vickyho doma (s jeho maminkou a tetou)

   

V Indii se právě slaví svátek Diwali (svátek světel)

        

V Bandře

                                    

"Náš" hotel je rovněž nazdoben světly

Schůzka s Pratikem

 

Momentky z ulice
    
 Shromáždění u Vickyho

Vickyho strýc se chce znovuzrodit...

                

Vickyho strýc je znovuzrozený! Sláva Bohu!

   

Opět v Bandře

  

S těmito mladíky manžel mluvil o Ježíši

Pár květin pro Marušku V. :-)

               

A jde se do Dharavi...

                             

Posilovna

 

Opět u Sonyho