První týden

06.02.2020 14:32

Manžel je v Bombaji již déle než týden a za tu dobu mnohé stihl... :-) Nejprve se samozřejmě přivítal a strávil čas s našimi přáteli Vickym a jeho rodiči, s  Pratikem a s Mohanem, který je však nyní velmi zaneprázdněný v nové práci. Všichni vyjadřovali, jak jsou rádi, že je zase zpět. Pratik mu předal spoustu dárků (indických dobrot) a chce se s mým manželem scházet dvakrát týdně a modlit se. Vyprávěl, jak se každý den doma modlí a jak chce Ježíše víc a víc poznávat. Haleluja!

Téměř každý den strávil manžel nějaký čas s Vickym... Jeden večer přivedl Vickyho kamarád, jenž se znovuzrodil při minulé cestě, svou kamarádku a manžel jí vyprávěl o úžasné Boží lásce a dobrotě. Tato mladá dívka (zdravotní sestřička dobře mluvící anglicky) byla velice otevřená a měla veliký zájem o Bibli. Hned si ji stáhla do mobilu a je jasné, že se ještě někdy společně sejdou a budou se o Ježíši bavit víc. Další večer patřil třem Vickyho sousedům. Společně jim s Vickym kázali evangelium a svědčili o Boží dobrotě a moci. Jeden večer strávili s Vickyho kamarádem Mintu, který se Božím věcem postupně otevírá. Jiný den manžel s Vickym dlouho povídal o Božím plánu a Božím Slově a Vicky mu potom říkal, že mu to úplně otevřelo oči a posunulo ho to dál a že chce, aby ho častěji vyučoval a modlil se s ním. Sláva Bohu! Jeden večer se můj manžel setkal s několika mladými lidmi z té skupiny Vickyho bývalých spolužáků, kteří se všichni během minulé cesty znovuzrodili. Užili si společně požehnaný večer a dále mluvili o Ježíši. 

Jedno odpoledne strávil manžel v Bandře a mnohým lidem tam kázal dobrou zprávu o Ježíši. Šest mladíků bylo připravených a hned na místě přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Díky Bohu! Věříme, že další lidé následují a proudí do Božího království!

Vickyho rodiče

Tato mladá dívka byla velice otevřená evangeliu

Pratik přinesl spoustu dárků

Skvělý čas s Mohanem

Kázání evangelia Vickyho třem sousedům

Tito mladíci se znovuzrodili! Sláva Bohu!

Další lidé slyšeli evangelium...

Požehnaný čas s Vickyho kamarádem Mintu

Trochu indického moderního umění, na které na ulici narazili... :-)

Opět s mladými lidmi, kteří se znovuzrodili při minulé cestě