Rodinné Vánoce

28.12.2021 12:31

Přikládám pár rodinných fotek z letošních Vánoc... :-) Jsme Bohu tolik vděční za vše, co nám dal, jak moc nás požehnal... Především za Ten největší Dar - za Ježíše! Bez Něj bychom neměli nic, nebyli nic, nemohli nic... Vše máme díky Němu a v Něm! Jsme Boží milované děti a můžeme si směle a svobodně užívat náruč našeho úžasného nebeského Táty! Každý den a navěky! Haleluja!