Rozhovor s pastory

22.10.2015 18:24

Dnes jsme měli skvělý a zásadní rozhovor s pastory církve, se kterou nás Bůh nadpřirozeně spojil. Naprosto si rozumíme, jsme na stejné vlně a plyneme v jednom duchu. Je to úžasné! Prožívám totální přemožení Boží dobrotou - už od samého začátku, jak Bůh celou naši misii do Indie vedl a vede (a povede!). Bůh je tak dobrý a Jeho plán je prostě vždy naprosto úžasný! Bůh tohoto pastora do Bombaje přivedl rok poté, co k nám před dvaceti lety poprvé o Bombaji promluvil. Postupně na toto místo přiváděl další lidi z různých částí Indie a teď jsme dorazili i my... :-) Pastor zmínil, že už od začátku, co nás poznal, ví, že jsme těmi, které tady potřebují. Byli by rádi, kdyby můj manžel často kázal v církvi, vyučoval pracovníky, kteří pravidelně slouží lidem (především dětem) ze slumů a jezdil po Indii i na další místa vyučovat místní pastory. Máme na srdci být požehnáním pro tuto zem, jak to jen jde a máme očekávání, co vše Bůh pro nastávající dny, měsíce a roky připravil! Vidím veliké a slavné Boží věci, vidím Boha oslaveného na zemi!!!!