Různá nedávná setkání

20.02.2017 20:27

Jak jsem již zmínila, poslední dny v Bombaji máme pěkně nabité, pořád se něco děje... :-) Minulý čtvrtek se můj manžel opět setkal s Vickym a dlouho povídali o úžasných Božích plánech. V pátek jsme byli pozváni k jedněm známým z našeho minulého pobytu v Indii, kteří bydlí v téže části města jako my dříve. Moc rádi jsme se všichni opět shledali. :-) Obdarovali nás milými dárky a také poprosili o modlitbu za jejich rodinu... Poté jsme společně jeli na domácí skupinu, kam byl můj manžel pozván sloužit Božím Slovem. Všichni nás velmi srdečně přivítali a opravdu horlivě přijímali vše, co můj manžel kázal a vyučoval. Duch Svatý mluvil a dotýkal se všech přítomných. Zakoušeli jsme skutečně silné a občerstvující pomazání. Jedna sestra nám později v noci napsala, že si ještě s rodinou po příchodu domů o všem, co z Božího Slova slyšeli, povídali a že toto poselství víry a vítězství doslova nově nastartovalo jejich životy. Sláva Pánu!

Na sobotu jsme měli opět domluvené shromáždění u Vickyho doma. Dorazili lidé, kteří chodí pravidelně, stejně jako i někteří noví. Sárinka dostala mnoho sladkostí a já krásnou kytici. :-) Můj manžel vyučoval z Božího Slova a lidé vše velmi rychle a nadšeně přijímali. Je pro nás velikým potěšením sledovat, jak Boží Slovo, které přijímají, proměňuje celé jejich životy. Mocné, nezměnitelné a neporazitelné Boží Slovo může změnit úplně cokoliv! Jakoukoliv situaci a jakéhokoliv člověka, když se mu jen otevře! 

V neděli jsme opět zavítali do Dharavi, tentokrát i s Esterkou. Mluvili jsme s lidmi o Ježíši a také Mohana a Ganeshe dále vyučovali z Bible. Přišli ještě hladovější po dalším zjevení z Božího Slova a po Duchu Svatém než minule. Společně jsme prožívali silnou Boží přítomnost. Haleluja. Mohan nás potom zavedl do rodiny svých příbuzných, kde jsme se modlili za jeho nemocnou sestřenici. Ta hned po modlitbě svědčila, že veškeré symptomy zmizely a radostně nám děkovala. Chvála Bohu! Také nás přivedl do svého "domu" a seznámil nás se svou maminkou a sourozenci. V místnosi, v níž jsme vyfoceni, vyrůstal i se svými třemi sourozenci (v noci se spí přímo na zemi - jeden vedle druhého). Všichni z jeho rodiny k nám byli moc milí a můj manžel potom ještě venku žehnal a kázal celé jejich rodině a okolí... 

Ve čtvrtek s Vickym

Pátek - na cestě do Goregaonu

                                

Tento chlapec právě slavil narozeniny

       

Sobota - na cestě na setkání u Vickyho

                                                 

Ještě jsme zajeli na večeři...

      

Mé sárí mělo v KFC docela úspěch :-)

   

Neděle v Dharavi

                                                        

Požehnání pro tento dům...

          

U Mohana doma...