Pondělní setkání - Monday´s meeting

27.02.2016 10:39

V pondělí byl můj manžel pozván sloužit na další místní domácí skupinu a zároveň nás hostující rodina pozvala na návštěvu a večeři. Všichni jsme si užili Boží přítomnost skrze pomazané chvály a uctívání, modlitby a kázání z Božího Slova. Lidé hladově hltali každé slovo tohoto vyučování o víře a Boží Slávě a vše s nadšením přijímali. Jeden bratr s námi na konci sdílel slovo, které pro nás od Boha v tu chvíli přijal. Bůh skrze něj řekl, že se ty věci, o kterých k nám již dříve mluvil, po našem příjezdu zpět do Česka naplní. Sláva Pánu! 

Když všichni odešli, strávili jsme u hostitelů ještě další skvělé chvíle povídáním o našem úžasném Bohu, co vše udělal a právě teď dělá. Večer jsme zakončili společnou výtečnou večeří a dezertem. :-)