Silvestr 2015 - New Year´s Eve 2015

02.01.2016 20:14

Jak jsem zde již zmiňovala, náš první silvestrovský večer v Indii byl poněkud nabitý. :-) Nejprve jsme se zúčastnili oslavy u našeho domu a využili tak příležitost popovídat s několika sousedy. Tuto akci jsme ale museli dříve než v polovině opustit, abychom dorazili včas na shromáždění církve. Tam jsme si užili pomazané chvály a uctívání a s radostí a vděčností vstoupili do nového roku 2016. Moc jsme se nezdržovali a spěchali domů k počítači - k živému video vysílání do Česka. Hned po příchodu domů, zazvonil telefon, že lidé jsou již připraveni na náš živý vstup. :-) Vše se zvládlo během chvilky přichystat a mohli jsme být součástí silvestrovského shromáždění v Dobříši. Bylo pro nás velkým potěšením sdílet s přítomnými vše, co nám Bůh položil na srdce a i přes tu dálku jsme zakoušeli vzájemnou blízkost. Tak rádi jsme vás všechny viděli! Obzvlášť naše Sárinka byla k neudržení -  tak byla nadšená, že vás vidí, že se úplně zapomněla stydět. :-) Díky Bohu za internet a všechnu dnešní techniku, jejímž prostřednictvím jsou tyto živé přenosy možné, ale stejně se už moc těšíme na živý 3D kontakt s vámi všemi - s některými už za pouhé 2 měsíce. :-)