Šíření evangelia

07.07.2017 13:17

Během uplynulých pár dní měl můj manžel několik příležitostí předávat dobrou zprávu a Boží lásku. V neděli sloužil v jedné církvi, kde byli jeho poselstvím z Božího Slova naprosto nadšeni a vše hladově přijímali. Během následujících modliteb se cele otevřeli Duchu Svatému a zakoušeli tak Jeho uzdravující a posilující pomazání. Sláva Bohu! Další Vickyho příbuzný (tentokrát teta) slavil odchod do důchodu a můj muž byl opět na tuto oslavu pozván. Poznal tak už zřejmě celé Vickyho příbuzenstvo. :-) Mnozí měli zájem slyšet více o naší víře, tak manžel s radostí přijal další pozvání k nim domů, kde jim kázal o Ježíši a Boží dobrotě. Mocné Boží Slovo bylo zaseto. Když se následně za celé shromáždění modlil, Duch Svatý intenzivně působil a všichni byli touto modlitbou silně zasaženi. Další dveře se otevírají... Díky Bohu! Deepakovi, který věrně následuje Ježíše, můj muž koupil látku na sváteční košili a na kalhoty a nechal mu je na míru ušít. Deepak byl tolik vděčný! Se slzami v očích se svěřil, že od té doby, co mu zemřela maminka (před 18 lety), mu nikdo nekoupil žádný dárek nebo ho nepozval na jídlo. A obojí se teď stalo... Byl naprosto zasažen Boží dobrotou a láskou. Haleluja! Pozval pak mého manžela ke svým příbuzným, aby se modlil za jejich uzdravení. Všichni na tom místě byli velmi otevření, tak jim předal evangelium, modlil se za uzdravení těch, kteří je potřebovali, a poté všichni společně přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele! Sláva!!!

V úterý vyrazili Vicky a můj manžel na nábřeží v Bandře - z časových důvodů během tohoto pobytu poprvé. Navštívili místo, kde se před půl rokem potkali. Manžel tam tehdy Vickyho s jeho dvěma kamarády oslovil s dobrou zprávou o Ježíši, načež Vicky prohlásil, že je hinduista, ale že by rád slyšel víc. Domluvili si tak schůzku na další den a potom ještě jednu, kde byl Boží dobrotou a láskou naprosto přemožen a svůj život Ježíši cele odevzdal. Během tohoto úterního odpoledne na nábřeží svědčili muži, který byl velmi otevřený a nadšený ze všeho, co mu o Ježíši říkali. Hned na místě (na tom samém, kde předtím Vicky) se modlili a on Ho přijal za svého Pána a Spasitele. Sláva Bohu! 

   

Květiny pro Vickyho tetu

U Vickyho příbuzných

         

"Kanalizace"

      

Vickyho teta slaví odchod do důchodu

                                                                                                 

U moře v Bandře

Tady se, díky Bohu, poprvé 14. prosince 2016 setkali

               

Tento muž přijal Ježíše Krista za svého Pána

      

Přímo zde se Vicky 18. prosince 2016 znovuzrodil

                                  

Chlebovník

        

U Vickyho

             

Oblečení pro Deepaka

            

U Deepakových příbuzných

                 

Všichni přijali Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele

   

U Vickyho příbuzných 

               

Tento Vickyho bratranec zmínil, že před časem zašel párkrát do kostela. Je velmi otevřený, hledá a chce se rozhodně znovu sejít a o Ježíši se dozvědět více. Haleluja!