Sobotní shromáždění pro ženy - Saturday´s women´s meeting

08.12.2015 15:04

Byla jsem požádána sloužit na sobotním shromáždění pro ženy (tentokrát vánočně laděném :-)). Mluvila jsem převážně o Boží dobrotě a o tom, jak je snadné tomuto dobrému Bohu důvěřovat a všechny ty dobré věci, které od Něj přicházejí, předávat dál. Dále jsem zmiňovala, jaká je naše hodnota v Božích očích... Bylo za nás zaplaceno Ježíšovou krví - to je naše cena. Jsme milované, chtěné a cenné v Božích očích! Nikdy nevěřme ďáblově lži, že všechny ty úžasné Boží věci, o kterých Bible mluví, nejsou pro nás, ale jen pro některé zvlášť vyvolené a duchovní jedince! Bylo zaplaceno úplně stejnou cenou za úplně každého člověka. Tou maximální! Z maximální lásky! Přistupujme tedy směle k Božímu trůnu, přijímejme Jeho milost a naplňujme Jeho plán! Jsme důležitými Božími nástroji používanými naším Pánem a zjevenými právě pro tento čas!!! 

Společně jsme také chválily a uctívaly našeho úžasného Boha, modlily se a během toho všeho prožívaly Boží jedinečnou přítomnost. Na konci jsme si mezi sebou vyměnily dárky a povídaly si u občerstvení. Některé sestry za mnou přišly a sdílely se, jak byly Božím Slovem povzbuzeny a jak se změnilo jejich chápání toho, kým jsou a co můžou. Díky Pánu! Myslím, že načerpaly novou dávku smělosti a jsou tak ještě větší hrozbou pro ďábla a jeho plány. Přijaté Boží Slovo uvolní jak tebe, tak i všechny ty veliké a slavné věci, které pro tebe Bůh připravil!