Nedávná setkání

09.01.2017 21:05

Tento i předchozí týden jsme opět sloužili v Dharavi. Když minulý pátek Mohan dorazil, pokládal nám spoustu otázek z Bible a díky tomu, že se v "naší místnosti" ten den neukázal nikdo jiný, byl dostatek prostoru mu je všechny zodpovědět. Také nám představil svého psa Prince. :-) Poté ale ještě můj manžel přece jen kázal více lidem, a to na ulici. Obzvlášť jeden muž, jenž uměl dobře anglicky, se o naši víru velmi zajímal. Všichni, kteří se tam shromáždili, slyšeli dobrou zprávu a mocné Boží Slovo bylo zaseto! Sláva Pánu!

Tento pátek s námi do slumu vyrazil i Vicky. Vyjádřil se, že chce s námi trávit co nejvíce času a poznávat skrze nás Ježíše. Na našem setkání se tentokrát sešli pouze samí znovuzrození lidé, což bylo skvělou příležitostí k vyučování základů. Můj manžel učil o tom, co vše se v ten úžasný okamžik jejich znovuzrození stalo a co vše znamená být novým stvořením. Všemu pozorně a hladově naslouchali a Boží Slovo jim udělalo opravdu moc dobře, jak hned po skončení Vicky prohlásil. :-) Mohan přišel velmi nadšený z bot, které jsme mu dali jako vánoční dárek. A nejenom to, dorazil naprosto čistě oblečen, čerstvě ostříhán a oholen a především s čerstvou touhou po všech Božích věcech. Svěřil se nám, že celý den nic nejedl, jen vypil sklenku vody a že se hodlá takto postit každý pátek. K tomu se nás zeptal, jestli bychom mohli přijít dříve nebo chodit častěji, že příští pátek je až za dlouhou dobu. Vidíme, jak s ním Bůh jedná a on se pořádně pro Ježíše rozhořívá. Haleluja! S Vickym jsme ten den ještě hodně povídali - přibližně hodinu během jízdy v rikshe :-) a poté v průběhu večeře v restauraci, kam jsme ho pozvali. Je velice vděčný za tento čas, který s námi může trávit a učit se. Máme velikou radost z jeho přijímavého a pokorného srdce, a zároveň z jeho smělosti pro Ježíše. Sláva Bohu!

Včera jsme si naplno užili nedělní shromáždění u Vickyho doma, které on opět zorganizoval. Mimo jiné dorazila i dívka, za kterou se tam můj manžel minulé pondělí modlil. Dlouhodobě ji sužovaly těžké deprese. Dnes celou dobu úplně svítila a radost z ní jen prýštila. Sláva Pánu! Na všech bylo znát, že dorazili opravdu s očekáváním. Můj manžel vyučoval z Božího Slova základní pravdy o vykoupení a o vítězném životě. Všichni si poznamenali několik bombastických veršů ze čtvrté kapitoly dopisu Filipenským (určitě víte, o které se jedná... :-). Bylo tak úžasné sledovat, jak všichni tyto pro ně naprosto nové věci okamžitě přijímají a jsou z Božího Slova nadšení. Otevřeně projevovali svou vděčnost, že mohli Ježíše poznat a nyní s Ním mohou i žít. Vyjádřili se, že to, co jim dává Ježíš, jim opravdu nemohl dát žádný jejich dřívější "bůh". Jeden muž, který na toto setkání také přišel, byl evangeliu velmi otevřen, ale dosud se Ježíši nevydal. Vyprávěl, jak moc těžce se mu vede, kolik hrozných věcí má za sebou, a jak pro něj takový život zcela pozbývá smyslu. Můj manžel mu vysvětlil a ukázal v Božím Slově, jak velice ho Bůh miluje a co všechno mu skrze Ježíše nabízí a on Ho hned přijal za svého Pána a Spasitele. Na konci shromáždění úplně zářil a odcházel plný energie a nadšení, ale hlavně s ohromnou chutí do života! Díky Bohu! Venku nám ještě představil svoji tetu, která je jeho jedinou rodinou. Domlouvali jsme naše další setkání... Všichni chtěli co nejdříve, takže to vypadá na tuto středu... :-)

           

V pátek v Dharavi

         

Nedělní shromáždění u Vickyho doma

        

Náš nový bratr krátce po svém znovuzrození...

       

S Vickyho maminkou

  

S dívkou, která mívala deprese...