Třetí týden

23.11.2018 23:16

Během třetího týdne stihl manžel dvě shromáždění u Vickyho, kam dorazilo pár sousedů, přátel a příbuzných. Na jedno z nich přijela i dcera Vickyho strýce, jemuž byla po modlitbě (během minulé cesty) zrušena operace a který před dvěma týdny až z venkova přijel na shromáždění s jediným cílem - vydat Ježíši svůj život. Haleluja! Jeho dcera zatím znovuzrozená není, ale moc toužila vlastnit Bibli a byla tak šťastná, když jí můj manžel jednu pro ni a jednu pro jejího tatínka daroval. Sdílela, jak jí zmizely bolesti a její dlouhodobý problém se srdcem poté, co se za ni při minulé cestě můj manžel modlil. Byla naprosto zasažená Boží dobrotou a láskou! Sláva Bohu!

Jeden večer strávil manžel s Vickym a jeho třemi kamarády. Sandip i Vinod jsou již znovuzrozeni, tak byl mezi nimi Minto jediný zatím nespasený. :-) Věříme, že na něm Bůh pracuje... Šli se společně projít na známou Juhu beach, kde Sandip prý ještě nikdy předtím nebyl, a potom se vypravili na večeři. Nejenže si společně užili vynikajícího jídla a skvělého obecenství, ale manžel se také za každého z nich postupně modlil (vzkládal na ně přímo tam v restauraci ruce) a Duch Svatý se jich silně dotýkal. Nakonec ještě hodně mluvili o úžasných Božích věcech, které Bůh připravil a jež dělá.

V neděli byl manžel pozván kázat do církve, kde jsme již několikrát sloužili. Všichni tam byli opět nadšení a hladově přijímali vše, co Duch Svatý skrze mého manžela mluvil. Evangelizačně zaměřené poselství víry, smělosti, uzdravení a autority nenechalo nikoho stejným. Sláva Pánu! Na konci shromáždění se manžel modlil za mnoho lidí, kteří o modlitbu požádali. Boží pomazání je prostupovalo a Duch Svatý s nimi silně hýbal. Haleluja! Sinu, který vede chvály a podílí se na vedení církve, měl právě narozeniny, tak ho manžel vzal společně s Mohanem na večeři. Před rokem nás Sinu s manželkou pozvali k sobě domů na jídlo (velice ostré indické biryani). Bydlí v malé místnosti ve slumu v Dharavi a neumí téměř vůbec anglicky... Sinu je však velice hudebně obdarovaný a především naprosto vydaný Pánu a naplno, celým srdcem a s ohromným nasazením Mu slouží. 

Manžel se v tomto týdnu opět sešel s Pratikem a mluvil s ním více o Ježíši. Jednou vzal Vickyho s Mohanem společně do Bandry a poté na večeři. Je skvělé sledovat, jak si ti dva k sobě nacházejí cestu a vzniká mezi nimi přátelství. :-)

V Dharavi se konečně uskutečnilo setkání (místnost, kterou jsme dříve využívali, se na krátko uvolnila). Přišli dva chlapci, kteří se již dříve při našich minulých cestách znovuzrodili a potom ještě tři mladí lidé, s nimiž jsme se předtím ještě nesetkali. Nadšeně naslouchali evangeliu a hned vyjádřili touhu po Ježíši. Manžel se s nimi modlil a oni se stali Božími dětmi! Haleluja! Venku se ještě setkal s dalšími našimi známými a povídal jim více o Ježíši. Díky Bohu za Jeho mocné Slovo, které roste a přináší úrodu! Díky Bohu za Jeho plán, který nemůže být zastaven! 

V těchto dnech roste v Indii pod povrchem náboženské napětí a hrozí silné nepokoje (nebudu zatím psát více podrobností). Věříme, že se manžel bez komplikací dostane ve čtvrtek zpět do ČR, že poletí letadla atd. (Bombaj je totiž centrem případných násilností, jak už se v minulosti vícekrát ukázalo). Děkujeme za modlitby. 

 Shromáždění u Vickyho

 

Dcera Vickyho strýce z venkova je vděčná za Bibli

           

Pár momentek...

                   

Juhu beach

 

Vicky s kamarády

                               

Neděle v církvi

                                                          

Sinu má narozeniny

       

S Pratikem

   

Další shromáždění u Vickyho

    

Společný čas s Vickym

     

Na jídle s Vickym

 

Dharavi

            

Setkání v Dharavi

Tito mladí lidé se znovuzrodili! Sláva Bohu!

         

S Mohanem na kafi

       

Bandra

 

S Vickym a Mohanem